İnsan ve canlı sağlığı için oldukça önemli olan ve bu önemli yadsınamaz çeviri hizmetlerinden biri de medikal çeviridir. İnsan ve canlı sağlığıyla doğrudan ilgili olması ve hassas bilgilerin yer alması nedeniyle oldukça önemli olan medikal çeviri işleminde en küçük hata bile büyük problemler doğurabilir. Bu yüzden çevirisi yapılırken hassas ve özenli davranılmalıdır. İşte medikal çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları;

  • Medikal metnin çevirisini yapacak tercümana düşen ilk görev, çevirisi yapılacak metnin, belgenin ya da makalenin içeriğini ve amacını iyi analiz etmektedir.
  • Alanında uzmanlaşmış profesyonel medikal tercümanlar, gereken özeni göstererek konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapmalıdır.
  • Çevirisi yapılacak belge, ürün ya da dosyanın okuyucu tarafından doğru anlaşılması için profesyonel medikal çeviri hizmeti alınmalıdır. Profesyonel medikal çeviri ve diğer tamamlayıcı hizmetler içim makaletercume.com’u ziyaret edebilirsiniz.
  • İlaç ve tıbbi prosedürlerde dünya genelinde çok katı kurallar bulunduğu için en küçük bir hatanın olması bile başta insan ve canlı sağlığı olmak üzere pazar alanını, tüketimi de olumsuz etkiler.
  • İnsan ve hayvan sağlığını doğrudan etkileyen sektörlerden olan medikal çeviri hizmeti; tıp sektörünün gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olan, terimlerine hakim olan ve kavramlarını bilen uzman tercümanlar tarafından verilmelidir.

Medikal Çeviri Hizmetinin Özellikleri

Doğrudan canlı sağlığıyla ilgili olduğu için özenli ve titiz çalışma gerektiren hizmetlerin başında medikal çeviriler gelir. Açık, anlaşılır ve net bir dilin kullanılması okuyan kişinin daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ayrıca çeviri yapılırken yanlış anlaşılmalara neden olacak ifadelerden kaçınılması gerekir. Bunun için de noktalama ve imla kurallarının kullanımına özen gösterilmelidir. Tıp sektörü sürekli değişip geliştiği için tercümanın sürekli yeni çıkan gelişmeleri takip etmesi gerekir. Kapsamlı bir terminolojiye sahip olan tıp sektöründeki terimlere ve kavramlara hakim olan tercümanlar, daha başarılı medikal çeviri hizmeti sunabilirler.

Ayrıca medikal çeviriyi yapacak tercümanın kaynak ve hedef dilin kurallarına da hakim olması, doğru ve hatasız çeviri için çok önemlidir.