Aynı Üniversite yine gündemde…

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde iki araştırma görevlisi, Gezi eylemleri sırasında yasal sendikal haklarını kullanarak iş bırakma eylemine katıldıkları için açılan soruşturma sonrasında okuldan atıldı.

8 araştırma görevlisine de kıdem durdurma cezası verildi. Fakültenin dekanı Yusuf Devran, daha önce de öğrencilerin fişlenmesi, öğretim üyelerinin tehdit edilmesi olaylarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında KESK’in iş bırakma kararına uyarak Gezi Parkı protestolarına destek veren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden iki öğretim görevlisi okuldan atıldı.

Gözden kaçırmayın

Hatay’da üniversite öğrencileri ev sahibi tarafından darp edildi Hatay’da üniversite öğrencileri ev sahibi tarafından darp edildi

Marmara Üniversitesi'nde haftalardır öğretim görevlileri ve öğrenciler Dekan Prof. Yusuf Devran'ın keyfi uygulamalar içinde olduğunu iddia ederek protesto eylemleri düzenliyorlardı. Marmara İletişim Fakültesi Dekanlığı, Gezi olaylarına katılan 8 asistana 2 yıl kıdem durdurma cezası verdirmişti. Son olarak dün çıkan karara göre Dr. Figen Algül ve Araştırma Görevlisi Can Özbaşaran okuldan atıldılar.

YASAL EYLEME ‘CUMHURİYETİ ORTADAN KALDIRMA’ İDDİASI

İki hocanın okuldan atılma gerekçeleri dilekçede şöyle ifade edildi:

"Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik eylem yapmak; ideolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak; boykot işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek, yardımda bulunmak."

KARARI YÖK BAŞKANI VERECEK

Şimdi Gözler YÖK'e çevrildi. Araştırma Görevlileri bir hafta içinde YÖK'e itiraz edebilecek. Son kararı YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya verecek.

FİŞLEME VE TEHDİTLERLE GÜNDEME GELDİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, son yıllarda, dekanı Yusuf Devran'ın öğrenci fişlemeleri, bazı öğretim üyelerine yönelik tehdit ve baskı uygulamalarıyla da sürekli gündemde olan bir okul. Devran daha önce de yüksek lisans mülakatına girecek olan öğrencilere yönelik yaptığı fişleme ile gündeme gelmişti. Yüksek lisans mülakatına giren bir öğrenci listesinde Kürt kökenli öğrencilerin isimlerinin yanına "PKK'lı" anlamına gelen "P" harfi ile işaretlenmişti. Devran, fişleme listesiyle ilgili "bu resmi bir evrak değil" diyerek daha önce suçlamaları reddetmişti.

Yusuf Devran daha sonra Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Yılmaz'ın savcılığa yaptığı başvuru ile yeniden gündeme geldi. Okula alınacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için verdiği listeyi jüri üyesi olarak kabul etmeyen Doç. Dr. Gözde Yılmaz'ı tehdit eden Devran, Yılmaz'ı hedef de göstermişti. Doç. Dr. Yılmaz, bu tehditler üzerine savcılığa suç duyurusu yaparak, koruma talep etmişti.

DOKTORA JÜRİSİ ÜYESİ DOÇENTİ TEHDİT ETMİŞTİ

Dekan Devran'ın hedef tahtasına oturttuğu hocalar ve araştırma görevlileri sosyal medya üzerinden bazı öğrencilerin tehditlerine maruz kalmışlardı. Doç. Dr. Yılmaz'ı da koruma talep etmeye yönelten bu durumdu. Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda Devran'ın "ülkücü" öğrenciler ile sıcak ilişkiler içinde olduğu ve onun hedef haline getirdiği kişilerin bu kesimlerin tehditlerine maruz kaldığı da sıkça yer aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde son yıllarda sıklaşan ülkücü öğrenciler ile solcu ve Kürt öğrencilerin örgütlenmeleri arasında çıkan kavgaların sonrasında da dekanın, öğrencilerin bir kesimine yönelik bu yakınlığı dile getirilmiş ve eleştirilmişti.

FAKÜLTESİNİ ‘DÜNYANIN GÜNDEMİNE’ TAŞIDI!

Gezi Parkı eylemleri sonrasında da sendikalı araştırma görevlilerinin hakkında soruşturma başlatan ve cezalar yağdıran Devran, bu uygulamaları ile TBMM gündemine de dünya akademi çevrelerinin en saygın isimlerinin de aralarında yer aldığı karşı imza kampanyalarına da konu olmuştu. 24 ülkede yüzlerce üniversitede görev yapan 1431 akademisyenin imza attığı, “Akademinin özgürlüğü, bizim özgürlüğümüz" adlı protesto metninde Noam Chomsky, Judith Butler ve Nancy Fraser gibi dünyanın tanıdığı isimlerin imzaları da vardı. (CNN Türk)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’ndan habere ilişkin şu şekilde tekzip gönderildi:

TEKZİPTİR

4 Mart 2014 tarihinde internet sitenizde “MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE GEZİ KIYIMI BAŞLADI” manşetiyle yayınlanan haber metninde;

1. İki araştırma görevlisinin Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle “okuldan atıldığı”,

2. Sekiz araştırma görevlisine aynı gerekçeyle çeşitli disiplin cezalarının verildiği,

3. Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran tarafından öğrencilerin fişlendiği,

4. Öğretim üyelerinin tehdide maruz bırakıldığı iddialarının yer aldığı görülmektedir:

Yayınlanan haberde gerçeğe aykırı bilgiler yer almakta, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif eden ifadeler kullanılmaktadır. Bu kapsamda;

 1. İki araştırma görevlisinin “okuldan atıldığı” iddiası sürmekte olan bir soruşturma konusuyla ilgili olup kesinleşmiş bir karar söz konusu değildir.

2. Soruşturma konusunun Gezi eylemlerine katılmayla ya da sendikal hakların kullanımıyla, özellikle fikir ve eylem özgürlüğü ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ceza alan araştırma görevlileri, kendilerine hususen tebliğ edilmiş olan sınav gözetmenliği görevlerini, hiçbir mazeret beyan etmeden ve yetkili kurullara hiçbir bilgi vermeden yerine getirmemiş ve eğitim öğretim hakkının bir parçası olan sınav güvenliğini tehlikeye atmışlardır.

3. Devam eden soruşturma raporlarında, bütün araştırma görevlilerinin eylemlerinin karşılığı olan kamu görevinden çıkarılma ile tecziyesi önerilmiş, Fakülte Disiplin Kurulu iyi niyet kullanarak daha alt cezaları takdir etmiştir. Ancak daha önce çeşitli cezalar almış olan iki araştırma görevlisiyle ilgili soruşturmada kesinleşmiş bir durum söz konusu değildir.

4. Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran’ın ismi zikredilerek yöneltilen suçlamalar tümüyle yalan ve yanlıştır. Söz konusu iddialarla ilgili hiçbir bilgi ve belge mevcut değildir. Söz konusu iddiaların, yapılan incelemeler ve görülen mahkemeler tarafından mesnetsiz, yalan ve yanlış olduğu tescil edilmiştir. Buna rağmen, aynı yalan ve yanlış iddialar haberinizde gerçekmiş gibi sunulmaktadır. 

5. Öğretim üyelerine ve elemanlarına yönelik  tehdit veya benzeri bir işlem veya uygulamanın yapıldığına dair hiçbir bilgi ve belge de mevcut değildir. Ayrıca söz konusu iddialarla ilgili yürütülen Kurum dışı incelemelerde, iddiaların mesnetsiz, yalan, yanlış ve hatta art niyetli olduğu tescil edilmiştir.

Mevzuata uygun biçimde yukarıdaki tekzip metninin, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla yayınlanmasını rica ederim. 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı