İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin önceki kayyımı Mustafa Yaman dönemine ilişkin Mülkiye Müfettişleri'nin incelemeleri sonucu başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

Kayyım yönetimi tarafından Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 7 ihale ile ilgili yapılan incelemelerde müfettişler usulsüzlük tespiti yaptı. Tespitler sonucunda İçişleri Bakanlığı, dönemin belediye kayyımı ve vali Mustafa Yaman, Ulaşım Daire Başkanı yaptığı polis memuru Erol Beşe ile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erhan Hakioğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Müfettişler tarafından hazırlanan rapora göre; kayyım döneminde gerçekleştirilen “Taksi Servis Planlaması Hizmet Alım İşi”, “Kızıltepe-Artuklu Kent İçi Toplu Ulaşım Projelerinin Hazırlanması”, “Nusaybin-Midyat-Yeşilli Kent İçi Toplu Ulaşım Projelerinin Hazırlanması”, “Trafik Yolu ve Düzenleme Hizmet Alım İşi”, “Artuklu-Midyat İlçelerinin Yol Ağı Arazi Ölçümlerinin Mobil Cihazlarla Yapılarak Öz Nitelik Bilgilerinin ve Yatay-Düşey Trafik İşaretlerinin Hazırlanması İşi”, "Kızıltepe-Nusaybin İlçelerinin Yol Ağı Arazi Ölçümlerinin Mobil Cihazlarla Yapılarak Öz Nitelik Bilgilerinin ve Yatay-Düşey Trafik İşaretlerinin Hazırlanması İşi” ile “Kent İçi Ulaşım Projelerinin Hazırlanması İşi” ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi.

MALİYETİ HAZIRLAYAN FİRMAYA İHALE 

Müfettişlerin tespitlerine göre; toplam değeri 1 milyon 357 bin 295 TL olan ihaleler tek bir ihale olarak yapılabilecekken, 7 ayrı parçaya bölündü. İhalelerin 5’ine sadece Palye Danışmanlık Mühendislik Ulaşım Proje Tic. Ltd. Şti’nin davet edildiği, ikisine ise farklı 2 firmanın daha davet edilmesine karşılık, tamamının Palye isimli şirkete verildiği raporda yer aldı. Aynı zamanda ihalelere dair yaklaşık maliyet oranlarını da ihalenin verildiği firmaya hazırlatıldığı tespiti raporda yer aldı.
 
İhalelerin Kamu İhale Kanununun (KİK) 21(f) maddesi kapsamında “Pazarlık usulü” ile yapılmasını gerektiren hiçbir gerekçe olmadığı belirtilen raporda ilgili maddenin ancak özel durumlarda kullanılabildiği vurgulandı. Müfettiş raporunda KİK’in 5’inci maddesinde yer alan “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” şartı hatırlatılarak, kanuna aykırı hareket edildiği belirtildi. Yine bu şekilde yapılacak olan ihalelerin Kamu İhale Kurulu’nun “uygun görüşü” olmadan idarenin bütçesinin yüzde 10’unu aşamayacağına dikkat çekilirken, kayyım yönetimi için “Bu şekilde yapılacak ihalelerin yıllık toplamının idarenin bütçesinin yüzde 10’unu aşamayacağı hükmüne aykırı bir şekilde bu sınırların Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde çok büyük oranda aşıldığı” ifadelerine yer verildi.

'FİRMA, İHALEYRE GİRME ŞARTLARINI TAŞIMIYOR'

İhalelerin verildiği firmanın ihaleye girme şartlarını taşımadığı da belirtilen raporun ihaleler ile ilgili sonuç kısmında “(…) rekabetin ve saydamlığın sağlanamadığı, vergi borcu olduğu halde ihale dışı bırakılmayarak mevzuata ve görevin gereklerine aykırı şekilde işlem tesis edildiği” tespiti yer aldı. 

Kayyım Mustafa Yaman’ın ihalelerdeki rolüne dair ise “Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek görevlerini yerine getirmediği, somut olayda da işin hacmi ve maliyeti göz önünde bulundurulduğunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin bilgisi dışında olamayacağının değerlendirildiği” denildi.

Hakkında soruşturma izni istenen isimlerin tamamının ihalelerdeki usulsüzlüğe dair benzer olarak “(…) davet edilen bazı firmaların bölgede çalışmayı düşünmedikleri ve teklif vermeyi istemedikleri, yaklaşık maliyet için teklif veren bazı firmaların ise ihaleye davet edildiklerinde gelmediklerinden pazarlık usulü yapılmasına karar verildiği” şeklinde savunma yaptığı da raporda belirtildi. (MA)