15 Temmuz’un ardından ilan edilen Olağanüstühal (OHAL) kapsamında yayınlanan 696 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yüzlerce taşeron işçi kadroya geçerek 4D statüsüne alındı.

Tartışmalara neden olan taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde işçilerin bir kısmı güvenlik soruşturması bir kısmı da sözlü sınavları geçemediği için kadroya alınmadı.

Kadroya geçiş sınavında elenen Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı çalışan taşeron işçi H.B, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kars Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açtı.

Taşeron işçi H.B’yi Ankara 6. İdare Mahkemesi haklı buldu.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Başkutlu’ya sözlü sınavda sorulan soruların kadroya alınacağı pozisyona uygun sorular olmadığını hükmetti ve sözlü sınavın yenilenmesini istedi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi kararında, “Davacı tarafından, geçici işçi kadrosuna geçiş için 06/03/2018 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine 28/03/2018 tarih ve E.6360605 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir” denildi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:

“Dosyanın incelenmesinden, davacının, davalı idare bünyesinde taşeron firma aracılığıyla temizlik personeli olarak görev yaptığı, sözlü sınavda oluşturulan soru havuzundan çektiği zarftan çıkan soruları yanlış cevaplandığından bahisle başarısız sayıldığı, davacı tarafından söz konusu sınav sonucuna karşın itirazda bulunulduğu anılan itirazın dava konusu 28/03/2018 tarihi ve E.6360605 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim ve düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanması gerektiği açık olup, somut olayda ise davacıya “ Yeni işe giren bir erkek çalışanın emekliliği hak etmek için minimum toplam prim gün sayısı olmalıdır” ve “İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın” şeklinde sorulan soruların davacının taşeron firma bünyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı gözetildiğinde, iştigal ettiği görevle ilgili olmadığı gibi yürütmekle yükümlü olduğu görevindeki yetkinliğini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeyine de uygun olmadığı kanaatine varıldığından, davacının tabi tutulduğu sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine dair dava söz konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

 4D KADROSU NEDİR?

4D kadrosu 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma şekillerinden bir tanesidir. 657 DMK’nın 4. Maddesinde çalışma şekilleri madde madde sayılmıştır. Bu kapsamda 4. maddede A, B, C ve D maddelerinde bütün istihdam şekilleri sayılmıştır.

4D işçileri bu kadro tanımlamasından bir tanesidir. Ancak 696 sayılı KHK ile 4C tamamen ortadan kaldırılmıştır. 4C’ler şuan 4B ‘ye geçirilmektedir.

Kamuda görev yapan personel türleri 657'nin 4. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre: Kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür açıklaması vardır.

Her bir görev unvanı ise A,B,C ve D maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda her bir görev tanımı 4A, 4B, 4C ve 4D olarak belirtilmiştir. Sürekli çalıştığınız kurumlarda ki bu rakamlı ifadeler esasen bunu ifade etmektedir.

4D ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

4D’li işçiler 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidirler. Özlük hakları toplu iş sözleşmeleri ile belirlenir. Yeni kadroya geçen taşeron işçiler için 2020 yılında yapılacak toplu iş sözleşmesine kadar Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen hükümler uygulanıyor. 2 yıllık maaş zamları, izinler, eğitim ve yakacak gibi ek ücretler en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirleniyor.

Demokrat Haber/Selda Manduz