İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2013 yılında hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca da onaylanan Kadıköy’de bulunan Kuşdili Çayırı’nda AVM ve katlı otopark yapılmasına ilişkin plan, mahkeme tarafından iptal edildi.

Kadıköy Belediyesi, itiraz ettiği planın iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, 'planda kamu yararının olmadığını, Kadıköy'ün trafik yükünü ve yapı yoğunluğunu artıracağını' belirterek, alanın çayır olarak düzenlenmesi gerektiğine karar vererek, planı iptal etti.

Kadıköy Kent Dayanışması'nın basına gönderdiği açıklamada, Kuşdili Çayırı için uzun süredir mücadele edildiği ve sonunda iyi bir haber geldiği belirtilerek, "Kadıköy'ün ne bir otoparka ne de AVM'ye ihtiyacı vardır.

“ Bu kentin ve kentlinin en büyük ihtiyacı nefes almaktır. Bizler Kurbağalıdere'nin temiz akması ve betonlaşan Kuşdili'ni tekrar çayır yapmak için mücadelemizi daha fazla büyüteceğiz" denildi.