AB üyesi Polonya'da kürtaj yasağının ardından Macaristan'da kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara prosedüre erişmeden önce 'ceninin kalp atışlarını' dinlemek zorunluluğu getirildi.

Viktor Orban'ın başbakanlığındaki sağcı hükümetin kürtaj yaptırmak isteyen kadına 'ceninin kalp atışlarını' dinleme zorunluluğu dayatan kararnamesi yarın yürürlüğe girecek.

'Geleneksel aile değerleri' propagandası yapan, Macaristan'ın düşen doğum oranını artırmaya yönelik bir dizi önlem alan Orban, 1992'den beri değişikliğe uğramayan kürtaj yasalarına böylece ilk kez el attı.

ABD'nin Teksas gibi Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerinde kürtaj yasakları ya da çok sıkı kürtaj kısıtlamaları, 'ceninin kalp atışlarının' duyulmasıyla gerekçelendiriliyor. Ancak tıp uzmanları, hamileliğin ilk haftalarında 'cenin kalp atışı' terimini kullanmanın yanıltıcı olduğu, erken dönemdeki ultrasonlar sırasında duyulan sesin ultrason makinesi tarafından üretildiği yönünde görüş bildiriyor.

Macaristan İçişleri Bakanlığı ise 'cenin kalp atışı' kararnamesiyle ilgili açıklamasında "Macarların yaklaşık üçte ikisi, bir çocuğun hayatının başlangıcını ilk kalp atışı ile ilişkilendiriyor" dedi.
Macaristan'da yürürlükteki yasalara göre ilk 12 haftasındayken hamilelik tıbbi veya sosyal gerekçelerle sonlandırabilir. Ceninin canlı olmadığı durumlarda hamileliğin herhangi bir döneminde kürtaj yapılabilir.

Gelgelelim kürtaj yaptırmak isteyen kadının, jinekologdan hamileliğini teyit eden bir mektup ve en az üç gün arayla iki kez aile hizmetlerini ziyaret edip evlat edinme ve anneler için devlet yardımları konusunda danışmanlık alması lazım. Ancak ondan sonra hastanede kürtaj olmaya sevki gerçekleşiyor.
The Guardian'a konuşan Macar kadın hakları örgütü Patent'ten Noá Nógradí, yeni yasanın 'hükümetin doğum oranını artırmayı amaçlayan kürtaj karşıtı politikalarının bir uzantısı' olduğunu söyledi.

“Macaristan'da kürtaj toplumda yaygın kabul görüyor. İstatistiksel olarak, Macarların üçte ikisi daha fazla kürtaj kısıtlaması görmek istemiyor" diyen Nógradí, “Yani hükümet prosedürü bir gecede yasadışı ilan edemez. Kısıtlayıcı bir dizi küçük adımla bunu daha kolay yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.
'Zorunlu danışmanlık seanslarının daha agresif hale gelmesi ve zamanlamasıyla ilgili sıkıntı çıkarılması nedeniyle yasal kürtaja erişimin giderek zorlaştığını' belirten kadın hakları savunucusu, "Hükümetin iletişiminde kadınlara doğum yapan ve bakım sağlayan rolü dayatma konusunda daha şahin hale geldiğini kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz" dedi.