Türk Tabipleri Birliği dergisinden LGBTİ sayısı

Türk Tabipleri Birliği dergisinden LGBTİ sayısı

TTB’nin Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisinin son sayısında dosya konusu LGBTİ hakları.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) süreli yayınlarından Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisinin son sayısı LGBTİ hakları, ayrımcılık, çalışma hayatında LGBTİ olmak ve cinsel sağlığa odaklanıyor.

Derginin güncel Nisan-Mayıs-Haziran sayısında Kaos GL’den Remzi Altunpolat’ın da “LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığı tarihsel ve politik temelde kavramak” başlıklı yazısı yer alıyor. Dosyada sendikal hareket ve LGBTİ mücadelesine ilişkin yazıların yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliği açısından Denizli’deki LGBTİ’lerin çalışma hayatına ilişkin deneyimleri de paylaşılıyor.

Derginin Editörden yazısında dosya şöyle tanıtılıyor:

“Tarihsel, kültürel ve iktisadi egemenlik ilişkileri eril iktidarı ayrıksı kılarken, cinsel yönelimleri ayrılaşan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks (LGBTİ) gibi toplumun “zayıf” halkalarını da çaresizleştiriyor. Günümüzdeki kapitalist devlet yapısı; cinsellik, doğurganlık, aile hayatı gibi ataerkil normların denetlenmesini, toplumsal cinsiyeti ve kişinin cinsel yönelimini, nasıl giyineceğini, nasıl ve nerelerde çalışacağını siyasi iktidarın kontrolüne tabi kılıyor. Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı olan bireyler, bu farklılık temelinde ayrımcılığın ve eşitsizliğin en kötü biçimlerini deneyimlerken, kapitalist toplumda yeni biçimler alarak süreğenleşen bu olgunun tarihsel arka planını da tartışmaya açıyor. Erkek egemen biçimler ve söylemler de alabilen heteronormativite, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı bireyler açısından genel olarak sağlık, özel olarak ise işçi sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık hakkı, insan hakları içinde en tartışmasız kabul edilenlerden olup, bireylerin etnik kökenine, dinine, diline, cinsiyetine, cinsel yönelimine, yaşına ve sınıfına bakılmaksızın sağlık hizmetlerine erişimini kapsıyor.”

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2017, 11:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER