Milli Gazete, LGBTİ yürüyüşünü hedef gösterdi

LGBTİ bireylere: Helak olacaksınız

Milli Gazete, LGBTİ yürüyüşünü hedef gösterdi

Milli Görüş'e yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, Ankara Üniversitesi'nde yapılan LGBTİ bireylerin yürüyüşünü "Lut Kavmi gibi helak olacaksınız" sözleriyle hedef gösterdi.

Gazete, 'sapkınlık yürüyüşü' diye nitelendirdiği yürüyüş için "Böylesi özgürlüğün ancak üzerine tükürülür" ifadesini kullandı.

'Yetkilileri göreve çağırma' imasında bulunulan haberde, "Mu­ha­fa­za­kâr öğ­ren­ci­ler üni­ver­si­te içe­ri­sin­de bu gi­bi sap­kın ey­lem­ler ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­liyor ol­ma­sı­na tep­ki gös­te­rir­ken, sap­kın ey­le­me göz yu­man Rek­tör­lük ve De­kan­lık yet­ki­li­le­rin­den açık­la­ma bek­le­ni­yor" denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2015, 16:03
YORUM EKLE