LGBTİ dernekleri, Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu Yasa Tasarısına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin eklenmesini talep etti

Gözden kaçırmayın

LGBTİ + örgütleri trans kadınlara yönelik saldırıları protesto etti LGBTİ + örgütleri trans kadınlara yönelik saldırıları protesto etti
Kaos GL, Pembe Hayat ve Siyah Pembe Üçgen Dernekleri, Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu Yasa Tasarısına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin eklenmesini talep ediyor.

2006 yılında İnsan Hakları Ortak Platformu (OHAP) ve Global Diyalog tarafından hazırlanan Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu Yasa tasarısını, hükümet 2009'un sonlarında, “Demokratik Açılım”ın bir adımı olarak düzenlemeyi vadederek İçişleri Bakanlığı aracılığıyla barolara, akademik çevrelere, STK'lere ulaştırmıştı.

bianet'te yer alan habere göre, taslağın "Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri" başlıklı 3. Maddesi’nde, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, ... ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaktır” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde duyurulan Taslak’ın son halinden ise “cinsel kimlik” ve “etnik köken” ibaresi metinden çıkartıldı.

Kaos GL, Pembe Hayat ve Siyah Pembe Üçgen Dernekleri, tasarının sivil toplumun taleplerini kapsaması gerektiğini vurgularken, “Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri" başlıklı 3. maddeye “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesini istiyor.

2010'DAN BERİ ÇALIŞMA YOK 

Çağrıyı yapan LGBTİ örgütleri, yasama süreçlerinde LGBTİ'lerin görmezden gelindiğini hatırlattı:

* Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin içinde olduğu, ayrımcılık yasağını düzenleyen maddesi tamamen çıkartılarak kanunlaştı.

* Sivil anayasa tartışmalarında anayasanın eşitliği düzenleyen ve ayrımcılığı yasaklayan maddesine eklenmesi önerilen “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibareleri CHP ve BDP’nin ısrarlı taleplerine rağmen çıkartıldı.

* 2010 yılından bu yana tasarıya ilişkin her hangi bir çalışma yapılmadı. Kasım ayı başında yapılan Reform İzleme Grubu toplantısında İçişleri Bakanının önerisiyle Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu yasa tasarısı yeniden gündeme geldi.