Legionella analizi Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen bir analiz türüdür. Lejyonella analizi olarak bilinen bu analiz sayesinde legionella bakterilerine karşı önlem alınabilmektedir.

Legionella bakterileri kendiliğinden oluşan ve insanlara bulaşarak ciddi enfeksiyonlara sebebiyet veren bir çeşit mikroorganizma olarak tanımlanabilir. Yapay su sistemlerinin varlığı bu bakterilerinin üreme sayısının artmasına sebebiyet verebilir. Legionella bakterileri için nemli ortamlar oldukça elverişlidir. Bu bakteriler havanın nemi aracılığıyla taşınır ve solunum yolu üzerinden insan vücuduna ulaşabilir.

İnsan sağlığının korunması açısından bu bakteri türünün toplu kullanım alanlarında bulunmaması son derece önemlidir. Legionella bakterisinin varlığını fark etmek ve yayılmasını önlemek için analiz yapılması gerekmektedir. Düzenli analizler sayesinde söz konusu bakteriye karşı önlem alınabilir.

Legionella Bakterisi ve Hastalık Durumu

Legionella bakterisi temelde iki belirgin hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıklar lejyoner ve pontiac ateşli hastalıklar olarak sıralanabilir. Lejyoner hastalığı genellikle yüksek ateş, baş ağrısı ve miyalji gibi ilk belirtilerle ortaya çıkar. Söz konusu hastalık bazı durumlarda belirti göstermeden dahi atlatılmış olabilir. Buna ek olarak bazı durumlarda lejyoner hastalığı için etkin tedavi yöntemlerinin kullanılmaması ölümle sonuçlanmasına neden olabilir.

Bu bakteriden korunmak için merkezi ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri ya da suyun kullanıldığı alanlarda gerekli önlemleri almak yeterli bir adım olacaktır. Bilinen yerlere ek olarak legionella bakterileri hamamlar, spa ve yüzme havuzları, termal kaplıcalar, bahçe sulama sistemleri, dekoratif havuz ve fıskiyeler, duşlar ve musluklar gibi alanlarda da sıklıkla görülebilir.

Legionella bakterisine en çok dikkat edilmesi gereken alanların başında belli sektörler yer alır. Özellikle kalabalık insan gruplarının yer aldığı sektörlerden olan, sağlık ve konaklama hizmeti veren alanlarda ekstra dikkate ihtiyaç duyulur. Bu noktada lejyoner hastalığı kontrol usul ve esasları hakkındaki yönetmelik rutin koruyucu önlemleri ve temizleme işlemini anlatmaktadır.

Legionella Analizi Nasıl Yapılır?

Legionella analizi için sahadan örnek toplama işlemi ilk adım olarak ifade edilebilir. Sahadan alınan örnekler soğuk zincir aracılığıyla laboratuvara iletilerek gerekli işlemler uygulanır. Membran filtre veya santrifüj yöntemi ile deriştirilen saha örnekleri daha sonra besi yerine iletilmektedir. Bu aşamadan sonra inkübasyon ve doğrulama sonucunda 10-12 gün aralığında doğru sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Legionella analizi son derece hassas bir işlem olduğu için alanında uzman birim ve laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Söz konusu analiz işlemi için Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı birimlerin analiz yapması gerekir. AEM Laboratuvarı uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmet anlayışı eşliğinde legionella analiz işlemlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir.

Legionella analizi alanında Çevre, İSG ve Sağlık Laboratuvarı olarak hizmet veren AEM Laboratuvarı teknik imkanları ile kaliteli hizmet vermektedir. Legionella analizi ve diğer analiz türleri hakkında detaylı bilgi almak için https://www.aem.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.