Küfreden Kazanıyor!

Hepimiz tanırız!

Mehmet Cengiz. Cengiz Holding’in sahibi. Birçok işletmenin de!

25 Aralık 2013 tarihindeki operasyonla gözaltına alınmış, ortaya çıkan konuşma kayıtlarında, millete tecavüz edeceğini söyleyerek meşhur olmuştu! (etik olarak söylediğini yazamadım) (1)

Yolsuzlukla, ATV ve Sabah gazetesi ve birçok medya kuruluşu için oluşturulan, “havuz” olarak adlandırılan parayı organize ettiği, usulsüz ihale aldığı iddia ediliyordu!

Milletin gül bahçesine gözünü diken bu işadamı için bir yasa çıkarıldığı haberini okuyunca kendimi, “tecavüzcüsü onurlandırılmış birisi” gibi hissettim.

Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker duyurmuştu. (2) yetinmedim, inanamadım, Resmi Gazetenin 24.04.2017 tarihli nüshasını bularak çıkarılan, 2017/10082 sayılı Bakanlar Kurulu kararını okudum! (3)

Bakanlar Kurulu Kararı, “Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde Gerçekleştirilecek Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi" hakkındaydı.

Proje maliyeti 2.884.000.000 TL olarak görünüyor. Tesis bittiğinde 900 kişiye isdihdam sağlayacakmış!

Kararda; Yatırım sahibi Eti Bakır AŞ olan (Cengiz Holding’in sahibi olduğu işletme) tesisin yapımı için getirilen kolaylıklar sıralanıyor.

Gümrük vergisi muafiyeti

KDV muafiyeti

KDV iadesi

Kurumlar vergisi indirimi (% 100)

Sigorta pirimi işveren hissesi desteği (Azami 10 yıl)

Gelir vergisi stopaj desteği (azami 10 yıl)

Faiz desteği veya kar payı desteği (250 milyon TL’yi aşmamak! Üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl)

Cengiz Holding’e verilen teşvikler oldukça büyük!

10 yıl hiçbir şekilde vergi vermeyecek!

10 Yıl sigorta bedeli ödemeyecek!

Üzerine de 250 milyon lira alacak!

900 işçi daha çalıştırma karşılığında.

Bu kadar basit bir gerekçeyle verilen/harcanan varlıklarımız, bizi tecavüzle tehdit etmiş birine gidiyor!

Cengiz Holding’e yapılan kıyaklar sadece bu değil. Etibank tesislerinin satışlarında yapılan kıyaklar da var. Seydişehir Alüminyum, Samsun ve Murgul bakır işletmelerinin satışlarının gerçek değerlerinin çok altında yapılması da önemli bir göstergeydi.

Özelleştirme İdaresince satışı sağlanan her işletme gibi, bu işletmeler de önce zarar ettirilmiş daha sonra da satışa sunulmuştu. Satışından 1 yıl önce 12 milyar TL’den fazla kar eden Seydişehir Alüminyum için, satış tarihinde 18 Milyar TL zarar gösterilmişti. Bugünkü yapım değeri 1,5 milyar dolar olan işletme 305 milyon dolara Cengiz Holding’e verildi! (4)

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.06.2006 tarih ve 2006/50 sayılı kararı ile; Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) .A.Ş ye ait "Maden sahalarının işletme hakkını ifade eden ruhsatları ile birlikte Murgul İşletmesinin (tüm varlıkları) , Samsun'da yer alan 1.499.706 m2 arsaların satışı ve Murgul işletme bünyesinde yer alan hidroelektrik santralinin 36 yıl süre ile (işletme Hakkını Devir) yöntemi ile Eti Bakır A.Ş ye satılmıştı.

37 milyon dolara (bedel peşin ödenirse % 10 indirilecek, kaydıyla) satışı yapılan tesisin, işletilmesi durumunda 100 milyon dolardan fazla kar getireceği, sadece arsalarının 70 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyordu. (5)

2010 yılı sonlarında ortaya çıkan Maliye Bakanlığı uzlaşma komisyon tutanaklarına göre Cengiz Holding’e ait 422 milyon TL tutarında vergiden vazgeçilmiş, sıfırlanmıştı! O tarihteki döviz kuruna göre yaklaşık 300 milyon dolar tutan bu vergi affının bugünkü değeri 1 milyar TL civarında! (6)

İstanbul 3. Hava limanı da dahil birçok kamu ihalesini alabilen! Bu Holding’e yapılan teşviklerde sınır tanımayan devlet son teşvikini Mazıdağ’da kurulacak tesisleri için Bakanlık Kurulu kararıyla yaptı!

Vergisiz ve sigorta primi ödemesiz geçecek 10 yıl! Ve üzerine 250 milyon lira! Hem de kararname 24 Nisan’da çıkmasına rağmen uygulama başlangıç tarihi ilginç biçimde 26 Kasım 2016. Uygulama tarihinin de altında bir teşvik vardır mutlaka!

İçime sinmedi, sindiremedim.

Bana tecavüz edeceğini söyleyen bir insana verilen mükâfatı sindiremedim.

Basında defalarca yakışıksız tavırlarıyla, etik dışı söylemleriyle yer alan ve toplumun tamamına küfreden birisine verilen benim paramı, devlet desteğini sindiremedim!

_______________________________

1.http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/42057/_Bu_milletin_a..._koyacagiz__diyen_isadami_konustu.html

2.http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/727391/Cengiz_e_butceden_milyarlik_avantaj.html

3.http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170424.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170424.htm

4.http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi135/d135_2337.pdf

5.http://bianet.org/bianet/emek/79542-maden-ozellestirmelerinden-vazgecilmeli

6.http://www.birgun.net/haber-detay/cengiz-insaat-a-yonelik-meclis-arastirmasi-akp-oylariyla-reddedildi-104667.html

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >