Koronavirüs (Covid-19) vakasının ilk kez Türkiye'de görülmesinin resmi olarak açıklanması ile birlikte sağlık meslek örgütleri virüse ilişkin alınması gereken önlemlere ilişkin iktidara çeşitli çağrılarda bulunuyor. mümkün olduğunca insanlarla temastan ve kalabalık ortamlardan uzak durulması telkin edilirken, okullarda eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesi gündemde.

Kalabalık olarak bulunan alanlardan bir tanesi de üretim alanları. DİSK, işçilerin koronavirüse karşı korunmasına ilişkin bir çağrı yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan çağrıda, "Sağlıksız çalışma ortamı ve koşulları yüzünden her yıl yüzlerce işçinin hayatını ve sağlığını kaybettiği ülkemizde, işçilerin Koronavirüs salgını karşısında tehdit altında olduğunu düşünüyor, bu konuda alınması zorunlu olan önlemleri başta siyasi iktidar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'TUVALETLERİNDE SABUN DAHİ BULUNMAYAN İŞYERLERİ VAR'

Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarını şeffaf olmaya davet eden Çerkezoğlu sabun dahi bulunmayan işyerlerinin varlığına dikkat çekerek, "İşyerleri işçilerin topluca bir arada bulunduğu yerlerdir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir parçası olarak işyerlerinin hijyenini sağlamak işverenin; bunu denetlemek ise devletin görevidir. İşverenleri, işçilerin bir arada bulundukları ortamların ve ortak kullanılan tuvalet, yemekhane, kantin gibi alanların hijyenini acilen sağlamaya, işçi sağlığı kapsamında alınması gereken tüm tedbirleri almaya, işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetlerini uygulamaya, çalıştıkları sürede verilmesi gereken molalara saygı duymaya ve tüm işçilere koruyucu malzeme temini noktasında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Tuvaletlerinde sabun ve peçete dahi bulunmayan, yemekhanelerinde böceklerin gezdiği işyerlerinin yarattığı tehdit bugün tüm ülkeyi, hatta dünyayı tehdit edecektir" dedi.

'ÖNLEMLER İŞVERENİN İYİ NİYETİNE TERK EDİLEMEZ'

Alınması gereken önlemlerin kriz, maliyet gibi nedenler ileri sürülerek imtina edecek işverenlerin olabileceğini belirten Çerkezoğlu, devletin işverenin iyi niyetine bağlı olmadan önlem alması gerektiğini ifade ederek, olası şüphe veya tedavi durumunda işçilerin haklarının korunması gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu, "Tüm bu hakların ve sorumlulukların denetleyicisi ise kamu otoritesidir. İşçiler, işverenlerin “iyi niyetine” terk edilemez. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, işyerlerinde denetimler yapmalı ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. İşçilerin yasal haklarını kullanmalarına engel olan işverenler kamu sağlığını tehdit ettikleri için yargılanmalı, “kriz” bahanesiyle alması gereken önlemlerden kaçınanlar cezalandırılmalıdır" şeklinde talepte bulundu.

'DOĞALGAZ VE İÇME SUYU ÜCRETSİZ OLMALI'

Sağlıkta neo-liberal poltikalarla sistemin ücretli hale getirildiğini söyleyen Çerkezoğlu, salgın hastalıkların en çok yoksulları vurduğu gerçeğini hatırlattı. Devletin bu konuda yapması gerekenleri de işaret eden Çerkezoğlu, "Hijyen ve ısınma bu virüsten korunmanın şartlarındandır. Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz ücretsiz olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır" dedi.

Çerkezoğlu son olarak işçilerin bireysel tedbirlere önem vermesini vurgulayarak, "İşçiler, işyerlerinde alınması gereken kurumsal ve kişisel önlemleri sağlamak için işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarını acil toplantıya çağırmalı, yukarıdaki tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.