İzmir Körfezi'nin geleceğini tehdit eden Körfez Geçiş Projesi'ne verilen 'ÇED olumlu' kararı yerel mahkeme tarafından iptal edildi.

AKP'nin yerel seçim bildirgesinde yer alan Çiğli ile Narlıdere ilçelerini birleştirmesi planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararı, yerel mahkeme tarafından iptal edildi.

EGEÇEP, TMMOB, Doğa Derneği ve 85 yurttaş tarafından açılan davada mahkeme kararında, bölgenin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olması ve ekosistemin zarar göreceği vurgulandı.

Evrensel’den Metehan UD’un haberine göre, İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin kararında proje için gerekli imar planı değişikliğinin yapılmadığı belirtildi.

'İzmir Körfezi Geçişi Projesi'nin il ya da bölge düzeyinde bir planın stratejisi olarak üretilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı hatırlatıldı.

Projenin kuzey aksının çok önemli bir doğa koruma alanı içerisinden geçtiği, bölgede uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanların ve farklı koruma statülerinin bulunduğu, güzergahın güney bölümünde de tescil altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir kent bölgesinin yer aldığı kararda ifade edildi.

'EKOSİSTEM ZARAR GÖRECEK'

Projeden kaynaklı su sıcaklığının, alanın denizle olan su alışverişinin değişeceğinin ifade edildiği karar şöyle sürdürüldü:

"Bunun da flamingoların besin zincirinin en önemli halkasını oluşturan artemiaların bölgeden yok olmasına yol açabileceği ve bunun da sonuç olarak birbirine hassas dengelerle bağlı bir ekosistemin proje ile zarar görebileceği, ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin çok genel ve küçük ölçekli olduğu, projeye özel yeterli detay haritalama ve zemin etüd çalışmaları içermediği, projenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir bilgi olmadığı, batırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif fay hattı zonundan geçmekte olduğu ve bu kısımdaki bağlantı contalarının olası bir depremde beklenen yatay ve düşey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmediği dikkate alındığında, dava konusu 'Çevresel etki değerlendirmesi olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ NEDİR?

İzmir Körfez Geçişi Projesi, 2014 tarihli mahalli idareler seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, dönemin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı, şimdi de Meclis Başkanı olarak görev yapan Binali Yıldırım‘ın seçim bildirgesinde yer alan  bin 414 projenin birinci sırasında “Körfez’in Altın Gerdanlığı” adıyla yer almıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mart 2017’de körfezi kuzeyde Çevre Otoyolu Çiğli bağlantısı ile güneyde İnciraltı'nı bağlaması planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporunu onayladı.

Kuzeyde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin batı yakasındaki İzmir Çevre Yolu’nun Sasalı kavşağından başlayan İzmir Körfez Geçişi Projesi, güneyde Çeşme Otoyolu ile birleştiği kavşakta sonlanması hedeflenmişti.

Proje 12 km otoyol, 16 km raylı sistem tramvay olarak öngörülmekte bu kapsamda kuzeyde 4,2 km ayaklar üzerinde köprü (körfez tarama kanalı üzerinde 200 metre kadar asma köprü şeklinde) 800 metre bir yapay ada ve 1,8 km batırma tüp tünel yapılması planlanıyordu.

KORUMA ALTINDAKİ GEDİZ DELTASI TEHLİKEYDİ

Projenin kuzey ayağında yer alan Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biri.

Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda 'Doğal Sit Alanı' olarak korunuyor.

Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri ve 40 binden çok flamingonun yuvası olan İzmir’in Gediz Deltası, UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin tamamını sağlıyor.

Bu nedenle alınan karar, dünya doğa koruma içtihadı açısından tarihi önem taşıyor.