Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu iddia edilmişti.

Kızılay'dan maaş iddialarına ilişkin açıklama geldi. 

Kızılay'dan yapılan açıklama şöyle:

Sözcü Gazetesi’nin 22.08.2021 tarihli sayısında yer alan iddialarla ilgili olarak aşağıdaki
açıklamayı yapmak zorunlu olmuştur.

TBMM’de bulunan bir siyasi parti mensubunun soru önergesi olarak öne sürdüğü iddialar
hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul ve Ankara Ticaret odalarının kayıtlarının
sorgulanması ile hazırlandığı anlaşılan soru önergesindeki bilgiler güncellikten uzaktır. 12’si
İstanbul 1’i ise Ankara Ticaret Odasında görülen kayıtlardaki şirketlerin bir kısmı yıllar önce
kapatılmış, bir kısmındaki kayıtlar da güncelliğini yitirmiştir. Diğer kayıtlar ise Dr. Kerem
Kınık’ın Kızılay Genel Başkanı olması sebebiyle doğal olarak Yönetim Kurulu
başkanlıklarını yürüttüğü, Türkiye Kızılay Derneği’ne gelir getirmek amacıyla oluşturulan
Kızılay Yatırım A.Ş’nin iştiraklerine ait bilgilerdir.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim üyesidir ve
sadece buradan maaş almaktadır. Kızılay Yatırım A.Ş’nin iştiraklerinden doğan ve yasanın
öngördüğü sınırların çok altında olan tahakkuklar ise yasal kesintilerin ardından süreç
içerisinde yine insani yardıma döndürülmektedir.

Kızılay gibi önemli bir Kurumun Genel Başkanı adına ortaya atılan böyle bir iddiayı,
Kızılay’ın ilgili birimlerinden de bilgi almadan kesin yargı içeren bir dil ile gazetenin
manşetine taşımak, gazetecilik ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Buna ilişkin
olarak Kızılay’ın ve Genel Başkan Dr. Kerem Kınık yasal haklarını sonuna kadar
kullanacaktır.

Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği’ndeki
Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır. İnsani yardım kuruluşundaki bu
görevini tamamen gönüllü olarak yerine getirmektedir.

Ancak şunu belirtmek isteriz ki; Daha önceki bazı açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi,
Kızılay ne zaman bir afetin ardından milletinin yarasını sarmaya koşsa, gerçek dışı bir haber
veya iddia yeniden gündeme taşınmakta, Kızılay’ın milleti ile kurduğu bir buçuk asırlık bağ
koparılmaya çalışılmaktadır. Kızılaycılar aylardır önce Karadeniz seli, ardından orman
yangınları, onun ardından yeniden Karadeniz seli olmak üzere tüm afetlerde gece gündüz
özveri ile görev yapmaktadır. Bazıları aylardır evlerine bile uğrayamamıştır.

Bu özveriyi görmeden, hatta görülmesini bile engellemeye çalışarak yürütülen bu karalama
kampanyasının ihtiyaç sahipleri lehine olmadığı çok açıktır. Kimlerin lehine olduğunun
yorumunu ise milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Kızılay’ın tamamen kötü niyetle hazırlanmış bu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarını
sonuna kadar kullanacağını tekraren bildirir, hayırseverlerimize ise yaptıkları her hayrın
bihakkın yerin ulaştığını bir kez daha hatırlatırız.