Sait Faik Araştırma Atölyesi ve Bilişsel Haritalama

...

Sait Faik Araştırma Atölyesi ve Bilişsel Haritalama

Sait Faik’in edebiyatına ve yaşamına dair yeni bulgular ile bakış açıları elde etmek amacıyla, Sait Faik Müzesi çevresince gönüllülük esasında yürütülen “Sait Faik Araştırma Atölyesi” çalışmalarının dördüncü bölümü 26 Ekim 2014 Pazar günü, Kadıköy-Akademi Kitabevi’nde devam ediyor…

26 Ekim’de, 13.00-15.00 saatleri arasında, Kadıköy-Akademi Kitabevi’nde yürütülecek atölye çalışmalarında, Sait Faik’in “Mektup” adlı hikâyesi merkezinde bir oturum gerçekleştirilecek ve elde edilen bulgular ile kavramsal ilişkiler, Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita ve diğer türev haritalara eklenecektir.

Türkiye’de, edebiyat alanına yansıyarak Sait Faik odağında gerçekleştirilen ilk Bilişsel Haritalamaçalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere http://saitfaikmuzesi.org/sait-faik-odakli-bilissel-haritalama/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sait Faik Araştırma Atölyesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiler ile atölyenin diğer faaliyetleri için http://saitfaikmuzesi.org/sait-faik-arastirma-atolyesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilişsel Haritalama; belli bir konuyu odak alan öznel algıların birleşimi ile kavramlar, olgular, unsurlar arasında kurulan nedensellik ilişkilerini (nedenselliğin derecesini ve etkileşim yönünü) ortaya çıkarmaya yarayan bir grafik temsil/analiz yöntemidir. 

1980’li yıllardan bugüne bilim dünyasında sosyolojik ve psikolojik araştırmalar alanında yaygın olarak kullanılır.

Zafer Yalçınpınar ve Şükret Gökay tarafından Sait Faik Araştırma Atölyesi kapsamında yürütülen bilişsel haritalama çalışmaları, Türkiye’de edebiyat alanında uygulanan ilk bilişsel haritalama deneyimleridir.

Bilişsel Haritalama Uygulamasının Avantajları:

- Katılımcının algısını ve zihinsel yapısını değiştirmeye çalışmaz. Tersine, katılımcının kendi algısını ortaya çıkarmaya yarar.

- Anketin ya da mülakatın tersine, yönlendirici soruların ve cevapların baskısından katılımcıları kurtaran özgür bir yöntemdir.

- Basit sayısal ilişkilendirmeleri kullanır.

- İncelenen konuya ilişkin yeni kavramlar ile ilişkilerin ortaya çıkmasına yarar.

- Kavramsal kümelenmeleri ve merkeziyeti belirler.  

- Öznel algı seviyesinde tutarlıdır. Berraklaştırıcı ve odaklayıcıdır.

 ***

Atölye çalışmaları kapsamında, şu ana kadar 16 katılımcının ortak uygulamalarıyla hazırlanan üç adet bilişsel harita taslağı bulunmaktadır. Çalışmalar sonucu elde edilen kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler, yaklaşık 145 unsurdan oluşan ve atölye katılımıyla birlikte sürekli genişleyen/büyüyen Sait Faik Odaklı Bilişsel Haritaya eklenmekte.

Üzerinde çalışılan bilişsel haritaların listesi aşağıda:

Sait Faik Odaklı -büyük- Bilişsel Harita (145 kavram/unsur)

Lüzumsuz Adam' Hikâyesi Ekseninde Bilişsel Harita (36 kavram/unsur). Haritaya http://bit.ly/luzumsuzadambh linkinden ulaşabilirsiniz.

Papaz Efendi' Hikâyesi Ekseninde Bilişsel Harita (23 kavram/unsur). Haritaya http://bit.ly/papazefendibh linkinden ulaşabilirsiniz. (Demokrat Haber)

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2014, 14:10
YORUM EKLE