Ermeni Soykırımı'nın en kapsamlı kitabı Türkçede

Kévorkian: Birini es geçerek diğerini anlayamayız

Ermeni Soykırımı'nın en kapsamlı kitabı Türkçede

Tarihçi Raymond Kévorkian’ın, yıllar süren araştırmalara dayanan ve Ermeni Soykırımı'nda yapılmış en geniş kapsamlı inceleme olarak kabul edilen kitabı “Ermeni Soykırımı” Türkçe’ye çevrildi.

İleitşim Yayınları’ndan çıkan Ahmet İnsel, Kerem Ünüvar’ın editörlüğündeki kitabı Ayşen Taşkent Ekmekçi çevirdi.

Kitap 1915'te neler olduğunu, sorumlularını, kurbanlarının başına gelenleri, yapılan yargılamaları inceleyor. Soykırımın19. yüzyılın sonundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar süren safhalarını tüm yönleriyle ele alıyor.

Fransızcası 2006'da çıkan 1167 sayfalık kitapta Kévorkian, Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı bölgelere, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarına dair ayrıntılı bir döküm ortaya koyuyor.

Kévorkian, farklı arşivlerdeki belgelerin ve yayımlanmış araştırmaların yanı sıra, çeşitli yazışma, hatırat, konsolosluk raporu, telgraf, gazete haberi ve tanıklığa dayanarak, tehcir güzergâhlarını, kıyımların gerçekleştiği vadilere kadar olayların yaşandığı alanları, katliamların nasıl organize edildiğini tek tek anlatıyor.

Kitabın tanıtımında Kévorkian şöyle diyor:

"...her soykırım şiddeti vakasının itaat ettiği ve onu eşsiz kılan bir iç mantık vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeni halkının fiziksel imhasının da ayırt edici bir özelliği vardır: [Bu fiziksel imha] Jön Türklerin nihai hedefi olan Türk ulus-devletinin kurulması için gerekli bir koşul olarak düşünülmüştür. Bir başka deyişle bu iki olgu birbiriyle ayrışmaz bir şekilde bağlantılıdır: Birini es geçerek diğerini anlayamayız."

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2015, 21:54
YORUM EKLE