Edebiyata teşvik geliyor!

Projeler için maddî desteğin miktarı ise proje süresi ve özelliklerine göre belirlenecek...

Edebiyata teşvik geliyor!

Sinemadan sonra edebiyata da teşvik geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özgün edebî eser üretecek yazarlara projeleri karşılığında maddî teşvik verecek. Dün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Türk edebiyatı kapsamında özgün yapıtların yayımlanmasını özendirmek ve geliştirmek amacıyla bakanlık bütçesinden teşvik verilebilecek. Projeler için sağlanacak maddî desteğin miktarı, proje süresi ve özellikleri dikkate alınarak belirlenecek. Bunun için de bir komisyon oluşturulacak.

 

Bakanlığı temsilen Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nün ya da onun görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak komisyonda, yazar birlikleri ve kuruluşlardan oluşan toplam sekiz üye yer alacak. Başkan hariç, komisyondaki yedi üye Uluslararası Pen Kulüpleri Federasyonu Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Edebiyat ve İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM) ve Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (BESAM) temsilcilerinden oluşacak. 8 üyeli komisyon, süresi 3 ay olarak belirlenen projeye 138 bin, 6 aylık projeye 276 bin ve 1 yıllık projeye 552 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere destek sağlayacak. Komisyon tarafından belirlenen teşvik tutarının yüzde 30'u proje başlangıcında, yüzde 40'ı projenin gelişim ve gerçekleşmesine ilişkin izleme raporunun bakanlıkça kabul edilmesinden sonra, yüzde 30'u proje tamamlandıktan ve kabul edildikten sonra ilgililere ödenecek. Komisyon yılda en az iki kez olmak üzere yapılacak toplantılar sonucunda hangi projelerin destekleneceğini belirleyecek. Komisyonca alınan teşvik kararı, bakan onayı ile yürürlüğe girecek.

 

Teşvik, komisyon kararı, bakan onayı ve Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Sözleşme'ye dayanarak ve sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra ilgili saymanlık aracılığıyla ödenecek. Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı koşulan teşvik için proje dilinin Türkçe olması, projenin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması, proje kapsamında önerilen yapıtın kültürel, sanatsal ve estetik açıdan özgünlük taşıması, projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.

 

Başvurular, aday tarafından bakanlığın internet adresinden, Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü'nden, Türkiye yayıncı ve yazar meslek kuruluşlarından temin edilecek başvuru formu ve formda belirtilen başvuru belgelerinin eklendiği zarfla Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla ya da elden teslim edilerek yapılacak.

 

'TEŞVİK' İÇİN NE DEDİLER?

Hilmi Yavuz (şair ve yazar): Böyle bir şey olabilir mi? Ödül verirsin o başka. Yayımlanmamış eserlere ödül veriyorum dersin, komisyon olarak ödüle değer gördüğün eserleri de Kültür Bakanlığı Yayınları'ndan yayımlarsın. Edebiyatı teşvik etmek böyle olur. Ben bu projenin hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Bence edebiyatı projelere bağlamak yerine yayımlanmamış manüskrileri yayımlasınlar. Kitaplarını yayımlama imkânı bulamayan bir sürü şair, romancı, öykücü var. Bunlar Kültür Bakanlığı'na başvursun, orada da bir jüri hangilerinin yayımlanacağına karar verip yayımlasınlar. Edebiyatı teşvik ancak böyle mümkün olabilir.

 

Metin Celal (şair ve yayıncı): Dünyada pek çok ülkede zaten var olan bir proje bu. Türkiye'de de sinema ve tiyatro alanında Kültür Bakanlığı bu tür yardımlar yapıyordu. Bunun edebiyat alanında da olması sevindirici bir durum. Adilane yardımlar yapıldığı takdirde yazarlara önemli bir destek olacağına inanıyorum. Türk edebiyatı için olumlu bir proje. Hayırlı olsun.

 

Enver Ercan (şair ve yayıncı): Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu projesi oldukça önemli. Seçici kurulun PEN Türkiye Merkez, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Yazarlar Sendikası gibi edebiyat örgütlerinden oluşması ayrıca önemli. Şimdiye kadar yapılmamış ve pek de cesaret edilemeyen birtakım edebiyat projelerine de vesile olacağını düşünüyorum.

 

Kaynak: Zaman Gazetesi / Yavuz Ulutürk

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2012, 14:29
YORUM EKLE