Bir kitap: TEVHİD - DOĞAL YASALAR - SINIFSIZ TOPLUM

Adil Medya’dan Muhammed Nur Denek'in kitabı İnşa Yayınları'ndan çıktı...

Bir kitap: TEVHİD - DOĞAL YASALAR - SINIFSIZ TOPLUM

Muhammed Nur Denek

Tevhid - Doğal Yasalar - Sınıfsız Toplum

İnşa Yayınları

Yayın Yılı: 2012

Sayfa sayısı: 167 sayfa

 

Bu kitapta birçok kişi bildiği ezberlerin dışında farklı bir inanışla karşılaşacak. Tarihin her aşamasında dinler ve halkların inanış biçimleri o toplumların egemenleri tarafından yönlendirilmiş ve tanımlanmış.

 

Bu durum halkın çoğunluğunun dini inancının, yaşam biçiminin belirlenmesinde ana etken olmuş. Dolayısıyla egemenlerin tanımlayarak halka sunduğu din yaygın genel kabulü sağlamış öze ve hakikate dair söylem ve ifadelerse azınlıkta kalarak anlaşılması zorlaştırılmıştır.

 

Bu genel tarihsel veri tüm peygamberlerin mücadelesi içinde söz konusudur. Tamamı yaşadıkları toplumların genel inanışlarının çok dışında bir tevhit anlatmış ve yaşamış ve neredeyse yine tamamı bu halkların sert tepkileriyle karşılaşmıştır.

 

Bu da tarihsel sürekliliğin bir gerçeği olarak halen yaşamaya devam etmekte; tevhide ve adalete inanan peygamberlerin mücadelesini sürdürme gayretinde olan müminlerin, inanmışların toplumun egemenleri tarafından tecrit edilme çabalarıyla yüzleşmeleri devam etmektedir.

 

Kitapta bu mücadelenin görünebilirliği adına İncil, Tevrat ve Kur’an ayetlerinden de alıntılar bulunmakta.

 

Kitap üç ana başlık ekseninde. Kitabın tamamı bir bütün olarak bu ana başlıklar etrafında açıklamalar ve yorumlarla oluştu.

 

Kitapta yozlaştırılmış birçok kavram yeniden ele alınarak açıklanmış. Okurken kavramların bu biçimde değerlendirilerek ele alınması kitabı daha anlaşılır kılacaktır.

 

Zamanımızda insanlarımızın büyük çoğunluğu sorgulama yerine kaçmayı tercih etmekte ve aslında iç dünyalarında asla barışamayacakları bir takım uyduruk inanışlarla hayatlarını sürdürmektedir.

 

Yani büyük çoğunluğumuz kendimizi kandırmaktayız ve hiçbir şeye inanmadığımız halde inandığımız yanıyla kendimizi avutmaktayız.

 

Bu kitap sorgulamaya atılacak bir adım olabilecek nitelikte. Yaratılışı, hayatı, vahyi, ahiret ve en önemlisi de tanrı anlayışını sorgulamakta ve imanın “gerçekten inanmanın” mümkün olduğu gerçeğini ortaya koymakta.

 

Tevhid’in Allah inancının mantıkla, bilimle, vicdan ve adaletle çelişmediğini bilakis mantık ve bilimin gösterdiği tek gerçeğin bu olduğunu göstermeye çalışmakta.

 

İMAN aslında inanmanın değil bilmenin kaçınılmaz sonucu olarak kendini var edebilecek bir meseledir.

 

Bu kitapta içsel dinamiklerin bir sonucu olarak hayata yansıyan sosyolojik yaşama dair tevhidin bakış açısını da okuyacaksınız.

 

Kitapta, toplum birey denkleminin çıkmazları, eşitlik ve özgürlük arasındaki görünmez uyum, halk ve devlet dinamiklerinin hakikatlerini de bulacaksınız.

 

MUHAMMED NUR DENEK KİMDİR?

İlk eseri “İslamın Özü Adalet” adlı kitap olan yazar, 5 Ocak 1979’da Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Yozgat’ta, lise öğrenimini ise İskenderun’da tamamladı. Daha sonra 1995-97 yılları arasında 28 Şubat sürecine kadar Gaziantep’te medrese eğitimi gördü. 2004 yılında Şanlıurfa’da Kerbela Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini kurdu. Doğudan, Payiz, Tiroj gibi dergilerde makaleler yazdı. Ayrıca birçok sitede 50’den fazla makalesi yayınlandı. Adilmedya haber ve fikir sitesinin kurucularındandır.

 

Yazarın İslam ve sosyoloji üzerine çalışmaları; din, iktisat, tarih, felsefe üzerine okumaları devam etmektedir. Son zamanlarda medyada sıkça dillendirilen Antikapitalist Müslüman Gençler oluşumuna da desteklerini esirgememiştir. 

 

Kadir Kaçan / Demokrat Haber

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2012, 15:27
YORUM EKLE