Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Diyarbakır'da rant amaçlı kaçak yapılaşmaya izin veren yetkili ve kurumlar hakkında 30 Aralık 2021’de suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, suç duyurusu üzerine TMMOB yönetimini hedef alarak, iddiaları yalanladı.

Kaçak yapılara göz yumulmasından dolayı TMMOB’un kaçak yapıların listesiyle birlikte yaptığı suç duyusunun ardından cezai sorumluktan kaçmaya çalışan kayyım yönetimindeki Kayapınar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Genesis Hastanesi’nde kaçak eklentilerin bulunduğunu “tespit ederek”, tutanakla imza altına aldı. Kaçak yapı tespit tutanağıyla birlikte yapılar mühürlenip inşaat durduruldu. Ancak mühürleme ve inşaat durdurma zaptına rağmen, inşaatın sürmesine, hastanenin kaçak yapılarla bağlantıyı sağlayan ek kaçak yapıların devam etmesine Kayapınar Belediyesi sessiz kaldı.

KAÇAK YAPILARA EK YAPILDI 

Kayapınar Belediyesi Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Ocak 2022 tarihli “Yapı Tatil Zaptı”na göre, hastanenin bin 426 metrekaresi kaçak inşa edildi, hastanenin 2 kaçak katına ilave edildi ve hastane inşası devam etti. Kaçak yapıların tespit edilmesinden sonra bir aylığına süre tanınan hastane, aradan geçen 3 aya rağmen kaçak yapıları yıkmadığı gibi kaçak yapılar arasında bağlantıyı sağlayan kaçak yeni eklentiler de ekledi. 

TUTANAK DIŞINDA İŞLEM YAPILMADI

Hastanenin mevcut haliyle afet karşısında can ve amal güvenliğini tehdit ettiği kaydedilen kaçak yapı tespit tutanağında, şu ifadelere yer verildi: “Yukarıda yeri ve tutanak tarihindeki durumu belirtilen ruhsatsız/ruhsat ve eklerine aykırılığı tespit edilmiş bulunan yapı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi’nde belirtilen ve yine aynı Kanunun 42’nci Maddesi’nde yer alan cezalandırmayı gerektiren konulara aykırı olduğundan yapı mühürlenmek suretiyle birinci defa durdurulmuş olup aşağıda yapılan işlemler mahallinde tespit edilmiştir.

Durdurma işlemine ait bu tutanağın bir örneği mal sahibine tebliğ edilmiş sayılmak üzere inşaat mahalline asılmış ve bir örneği muhtara verilmiştir. Bu tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde kanun ve mevzuata aykırı bulunan inşaatın yıktırılması kaldırılması veya belediyeye müracaat edilip, ruhsat alınması ve ya da inşaat ruhsata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesine göre yapı sahibi ile yapı müteahhidine veya aykırılığa altı iş günü içinde idaremize bildirmeyen ilgili fenni mesul/fenni mesuller hakkında işlem yapılacaktır.” 

Söz konusu imara aykırılığın 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlar arasında bulunduğu uyarısı yapılan tutanağa rağmen, inşaat durdurulması bir yana hastanede yeni ekler inşa edilirken, belediye ise bu konuda herhangi bir işlem yapmadı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DE SESSİZ

Öte yandan, tutulan tutanakta kaçak yapıdan dolayı hastanenin afet durumunda can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edilmesine rağmen Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü de hastanenin faaliyet iznine dair herhangi bir işlemde bulunmadı.

Kaynak: MA