İstanbul'da 25 Kasım Kadın Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, “Erkek devlet şiddetine karşı isyanımız bitmedi, büyüyor. Umudumuz gücümüz birbirimizde” diyerek yürüyüşe geçti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü’nde yüzlerce kadın 25 Kasım Kadın Platformu'nun öncülüğünde Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya geldi. “Erkek devlet şiddetine karşı isyanımız bitmedi, büyüyor. Umudumuz, gücümüz birbirimizde” şiarıyla bir araya gelen kadınlar, meydanda taleplerini haykırıyor.

Kadınların buluşması öncesi, Beyoğlu’nun Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokak bariyerlerin yanı sıra zırhlı araç ve çevik kuvvet araçları ile ablukaya alındı. Polis ablukasına aldırış etmeyen kadınlar, Tünel Meydanı’nda pankartları ile toplandı.

Kadınlar sık sık, “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz”, “Kadınlar artık susmayacaklar, susmayacaklar”, “Deniz Poyraz ölümsüzdür”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları atıyor.

Eylemde, “Patriarkaya karşı feminist özsavunmaya”, “Hükümet istifa”, “Ellerimizi ve sesimizi birleştiriyoruz”, “Aradığınız makbul kadına ulaşılamıyor, şu anda Taksim’de direnişte”, “Jin jiyan azadi”, “İsyanı yükselt” “Şüpheli kadın ölümü yoktur, gizlenen erkek şiddeti vardır”, “Hasta kadın tutsaklara özgürlük”, “Kürdüz kadınız buradayız” dövizleri taşıdı.

KADINLAR YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Büyük bir coşkunun hakim olduğu Tünel Meydanı’nda, “Erkek-devlet şiddetine karşı isyanımız bitmedi, büyüyor. Hayatlarımız için mücadeleye” pankartını açan binlerce kadın, İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti.

İstiklal Caddesi'nde polis engeliyle karşılaşan kadınlar barikatları aşmaya çalıştı.

Polis ise kadınlara biber gazıyla müdahale ediyor. Eylemciler arasında fenalık geçirenler oldu.

Kadınlar, polisin müdehalesine tepki gösteriyor ve eylemlerine devam ediyor.

İZMİR'DE KADINLAR YÜRÜDÜ

İzmir Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Alsancak Leman Kültür önünde toplanan kadınlar, "Sokakta, işte, kampüste şiddet her yerde çözüm örgütlü mücadelede" yazılı pankart ile "Deniz Poyraz isyanımızdır", "Kadın kıyımına hayır", "Kriz derinleşiyor şiddet artıyor" yazılı dövizler taşıyarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte sık sık "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz", "Kadınlar sokakta hükümeti istifa" ve "Deniz Poyraz ölümsüzdür" sloganları atıldı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne gelen kadınlar, burada basın açıklaması yaptı. 

Açıklama öncesi katledilen kadınların ismini okuyan kadınların sık sık "Gülistan Doku nerede?" sloganı atması da dikkat çekti. Kadınların açıklamasında dikkat çeken başlıklar ise şöyle:

ŞİDDET MEŞRULAŞTIRILARAK PEKİŞTİRİLMEKTEDİR

Ülkemizde kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri her yıl katlanarak artıyor. AKP hükümetinin kadın düşmanı politikaları, devletin şiddeti önleyecek mekanizmaları harekete geçirmemesi, erkek egemen yargı kararları, kriz ve pandeminin kadın emeği sömürüsü açısından fırsata dönüştürülmesi ve artan yoksulluk sonucu kadınlar evde, işte, sokakta, kampüste her yerde şiddetin türlü biçimlerine maruz kalıyor. AKP iktidarı Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıf cemaat gibi gerici odaklar eliyle, erkek egemen sistemi derinleştirmekte kadınların eşitlik haklarına saldırılmakta, yargı ve medya eliyle kadına yönelik şiddet meşrulaştırılarak, pekiştirilmektedir.

İktidarın nefret dili sokaklara yansımakta, körüklenen ayrımcılık ve eşitsizlikler sonucu “güçsüz” gösterilen kadınlar ve LGBTİ+lar sokak ortasında samuray kılıçlarıyla katledilmektedir. Bu durumun bir örneği de geçtiğimiz gün Bornova Sokağı’nda iki trans kadın arkadaşımızın bıçaklanmasıyla yaşanmıştır. 

Oysa acz içinde olan devlet ve onu yönetenlerdir. Şiddetin temel sebebi erkek egemen kapitalist düzeni kendi çıkar ve gerici anlayışları temelinde yeniden örgütlemek için elinden gelini arkasına koymayan AKP hükümeti ve küçük ortağı Bahçeli, artan kadın cinayetlerinin müsebbibi sanki kendileri değilmiş gibi her kadın öldürüldüğünde, mücadeleyle kazandığımız haklarımıza saldırmaktan geri durmamaktadır.

KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR

Kadınların, LGBTİ+ların, çocukların ve göçmenlerin şiddete karşı korunmasında önemli bir rol oynayan, gerçek bir eşitlik temelinde yazılmış İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı imzanın çekilmesi de bu saldırıların parçasıdır. Ancak buradan bir kez daha hatırlatalım; eşitliğe, laikliğe ve özgürlüğümüze yönelik iktidarın gerici saldırılarını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar, dayanışmadan, mücadeleden, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. O sözleşme yeniden yürürlüğe girecek, biz kalacak siz gideceksiniz.

SÖZLEŞME BİZİM VAZGEÇMİYORUZ

Yerel ve mülki amirler tarafından uygulanmayan, uygulanması engellenen 6284 Sayılı Kanunda değişiklik, boşanmalarda arabuluculuk, nafaka hakkının kısıtlanması, 5. Yargı Paketi'yle çocuk ve kadınların can güvenliğini tehdit eden yeni yasal düzenlemeler gündeme getiriliyor. Kadın katillerinin, şiddet faillerinin yargılamalarında iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulanırken, hayatını savunan kadınlara devlet ve erkek egemen yargı adeta intikam alırcasına saldırıyor. Ölmemek için öldürmek zorunda kalmış Çilem’in cezasının onanmasında olduğu gibi erkek egemen yargı kadınların şiddetsiz, eşit yaşam hakkını hedef alıyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK

Çocuk yaşta zorla evlendirilerek istismara uğrayan kız çocuklarının eğitim hakları, gelecekleri, yaşamları ellerinden alınıyor. Bu durumu her fırsatta meşru kılmaya çalışan AKP iktidarı her yıl istismarcıları aklayan yasayı Meclis'ten geçirmenin yolunu arıyor. Bizler istismarcıların aklanmasına ve bu yasaların Meclis'ten geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

ÇOCUK İSTİSMARINI AKLATMAYACAĞIZ

AKP iktidarının ve yandaşlarının, ceplerini doldurmak adına daha da büyüttüğü ekonomik kriz yüzünden kadınlar aynı işi yapmasına rağmen erkeklerden daha düşük ücret almaya, ucuz iş gücü olarak kayıt dışı güvencesiz, esnek çalışmaya zorlanıyor. İşyerlerinde mobbing ve taciz artıyor. Büyüyen işsizlik, artan yoksulluk kadına yönelik şiddeti tırmandırıyor. Birçok kadın geçim kaynağı bulamadığı için şiddet dolu birlikteliklerine devam etmek zorunda kalıyor. Ev içinde görünmeyen emek daha fazla görünmez hale getirilerek yaşlı, hasta ve çocuk bakımı kadınların mecburi görevi haline getiriliyor. Kadınları giderek daha fazla oranda güvencesiz ve niteliksiz işlere mahkûm eden, bakım yüklerini artıran, şiddeti derinleştiren, kadınları çaresizleştiren bu sömürü düzenini kabul etmiyoruz.

KRİZİN YÜKÜ PATRONLARA, GÖRÜNMEYEN EMEK SESİNİ YÜKSELT

Savaş, kan ve gözyaşından beslenen, bölge ve dünyanın dört bir yanında emperyalist ülkelerle iş tutan, Taliban gibi gerici mihraklarla yan yana gelmekten çekinmeyen AKP iktidarı, yerinden yurdundan göç etmek zorunda kalan milyonlarca insanı AB ülkelerine karşı koz olarak kullanmanın yanı sıra, sermayeye de ucuz iş gücü olarak peşkeş çekiyor. Bu tablodan en çok da göçmen kadın ve çocuklar etkileniyor. Narenciye paketleme tesisinde çalışırken eşarbı iş makinesine takılarak feci şekilde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Suriyeli Ula Kerem’in ölümü göçmen kadın ve çocukların neler yaşadığını acı bir şekilde ortaya seriyor. Merdiven altı atölyelerde güvencesiz ve güvenliksiz bir biçimde ucuzunda ucuzu olarak sömürülen göçmen kadın ve çocuklar, şiddet ve tacize uğruyor, iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.  Dil bilmedikleri için, yasal haklarını arayamadıkları için şiddete açık halde bir yaşam sürdürüyor.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI

Biz kadınlar barış içinde bir yaşam istiyoruz. Göçmen kadın ve çocukların haklarının tanınmasını istiyoruz. Eşit işe eşit ücret, güvenceli iş ve güvenli ortamlarda yaşamak istiyoruz. Bunun için örgütlenmekten, mücadele etmekten dayanışmadan asla vazgeçmeyeceğiz. Evde okulda, kampüste, sokakta, işyerlerinde, fabrikalarda bizleri hapsetmeye çalıştığınız karanlığa teslim olmayacağız.

KADINLAR ARTIK SUSMAYACAKLAR

İzmirli kadınlar olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her tür şiddete, tacize, tecavüze, istismara, kadın katliamlarına, LGBTİ+lara yönelik nefret söylemlerine, haklarımıza yönelik saldırılara, ceza evlerinde yapılan çıplak aramaya, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, mobbinge karşı sokaklarda, meydanlarda, alanlardayız. Yaşam hakkımızı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Mirabel kardeşlerden aldığımız güçle buradayız, dayanışmamızdan, birlikteliğimizden aldığımız güçle buradayız. Sadece burada İzmir’de değil, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yan yana omuz omuzayız. Polonya’da kürtaj yasaklarına, Afganistan’da Taliban zulmüne karşı direnen kadınlarız, Danimarka’da, onay olmadan gerçekleşen cinsel ilişkinin tecavüz olduğunun yasalarda tanınmasını sağlayanlarız, her yerdeyiz. Kirpiğimiz yere düşmesin diye mücadele etmeye kararlıyız.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI

Kadınları erkeğe, sermayeye ve devlete daha da bağımlı hale getirmek için her türlü krizi fırsata çevirmenin hesabını yapanlara karşı sesimizi yükseltmek hesap sormak için isyandayız. Bu düzeni değiştirene kadar şiddete uğrayan, ezilen ve sömürülen kadınların her biri için dayanışarak, örgütlenmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı asla kabul etmiyoruz. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nin ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kabul ettiği 21 Haziran 2021 de yürürlüğe giren işyerinde şiddeti ve tacizi önlemeyi amaçlayan 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin bir an önce imzalanması gerektiğini vurguluyoruz. 6284’ün uygulanmasını, ekonomik, sosyal, hukuksal önlemlerin derhal hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz kadınlar şiddetin, yoksulluğun olmadığı eşit ve adil bir yaşam istiyoruz. Bu yaşamı, Mirabel kardeşlerin özgürlük mücadelesinden ve tüm kız kardeşlerimizden aldığımız güçle hep birlikte kuracağız." 

ANKARA: YOBAZLIKLA HELALLEŞMİYORUZ

Ankara Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, ‘Savaşa, yoksulluğa, erkek devlet şiddetine karşı birlikte mücadeleye!’ sloganıyla sokağa çıktı.

Kadınlar, ayrıca erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerini okuyarak, ‘isyan’ diye haykırdı. Alanda kadınlar tarafından taşınan Esna Hankulu’nun katil zanlısı Ümitcan Uygun’un fotoğrafının bulunduğu dövize yazılan ‘katil’ yazısı ise dikkat çekti.

‘İSYANI BÜYÜTEREK KARŞILIYORUZ’

Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, “Şiddetin her türlüsüne karşı, dünyanın dört bir yanından kadınların isyanı büyüyor. 2021 yılında, 'İstanbul Sözleşmesi bizim ve asla vazgeçmiyoruz, sokaklarda uygulatacağız dedikten sonraki ilk 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü, erkek ve devlet şiddeti karşısında birbirimiz için isyanı büyüterek karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KADIN İŞSİZLİĞİ SÜREKLİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR’

Ekonomik krizin her geçen gün büyüdüğü bir ortamda kadın işsizliğinin de arttığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doların 13'e ulaştığı bir ülkede, kadınların yoksulluğuna yoksulluk eklenirken; evde, sokak ortasında, işyerinde katledilen veya devletin kolluk güçleri desteğiyle kaçırılan ve kaybedilmeye çalışılan kadınlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Neredeyse 2 yıla yakındır Gülistan Doku’dan haber alınamıyor. Yasalar Ümitcan Uygun, Musa Orhan gibi kadın faillerini cezasızlıkla ödüllendirirken; sistematik şiddet uygulayan erkeğe karşı, kendisini korumak için öz savunmasını kullanan Çilem Doğan’a 15 yıl ceza vererek yaşamına sahip çıkan kadınlara gözdağı verilmektedir.”

‘UYKULARINIZ KAÇSIN, ERKEK VE DEVLET ŞİDDETİ SON BULACAK’

Yapılan açıklamada, dünyada dinsel baskılarla kadınların bedenlerine ve yaşamlarına, LGBTİ+ların var oluşuna yönelik saldırıların arttığı ifade edildi. “Fetvalarla bizim yaşamımızı kuşatmaya çalışan Diyanet'in karşısına dikiliyoruz” denilen açıklamada, "Diyanet kapatılsın! Yaşamlarımıza saldıran kontrgerilla ittifakının karşısına dikiliyoruz: İttifakınız bozulacak, kadınlar yaşayacak. Kadın düşmanı tekmili birden tüm erkekliğin karşısına dikiliyoruz: Uykularınız kaçsın, erkek ve devlet şiddeti son bulacak! İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararına karşı isyandayız! Her türlü yasağa ve baskıya karşı isyandayız! Her gün erkek devlet şiddetiyle katledilen kadınlar için isyandayız! 'Ev işi kadın işidir' diyen ataerkiye karşı bakım hizmetlerinin toplumsallaştırılması için isyandayız!" denildi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ’

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere saldırı altındaki hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirten kadınlar "Birlikte mücadele ile sokaklarda meydanlarda, yeniden kuracağız cinsiyetsiz, eşit ve özgür bir ülkeyi! Birbirimiz için birlikte mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz ve bir kez daha 25 Kasım alanlarından erkek şiddetine, yoksulluğa, AKP-MHP ittifakına, kadın düşmanlığına karşı başta kadınlar olmak üzere tüm toplumu, her yeri bir isyan alanına çevirmeye, birlikte mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YOBAZLIKLA HELALLEŞMİYORUZ’

Bu arada Kadın Dayanışma Komiteleri de, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü” dolayısıyla Ankara’da, Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Polisin arama yaparak girişine izin verdiği parkta yapılan eylemde kadınlar, "Şiddetinize, Baskınıza, Politikanıza Boyun Eğmeyeceğiz", "Kadının Kurtuluşu Sosyalizm", "Yobazlıkla Helalleşmiyoruz", "Gericiliğe Karşı Kadınlar Birlik Olmalı", "Kadına Şiddet Politiktir" ve "Omuz Ver Şiddet Son Bulsun" pankartları taşıdı.

Aralarında Kayseri, Samsun, Adıyaman, Muğla, Urfa, Sakarya ve Hatay’ın da bulunduğu çok sayıda ilde kadın örgütleri basın açıklamaları düzenledi.

Diyarbakır'da ise bir yürüyüş yapıldı.

Spor kulüpleri de 25 Kasım nedeniyle #KadınaŞiddeteHayır etiketiyle paylaşımlarda bulundu.