Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey&Company’nin LeanIn.Org ile birlikte hazırladığı ve ABD'de kadınların çalışma hayatındaki durumunu ortaya koyan "İş Yerinde Kadınlar" raporunun yedincisi yayımlandı.

Rapora göre 2016’dan bu yana elde edilen kazanımlara rağmen kadınların, yönetim seviyelerinde yeterince temsil edilmediği ortaya çıktı.

Rapor, kadınların pandemi sürecinde daha yüksek oranda "tükenmişlik" duygusu yaşadığını ve  çalışmayı bırakma risklerinin arttığını ortaya koydu. Bir önceki raporda ortaya çıkan bulgularla karşılaştırıldığında; "tükenmişlik" duygusu yaşayan kadınların oranı yüzde 32'den 42'ye çıktı. Buna karşın aynı oranın erkeklerde yüzde 28'den 35'e çıktığı raporda yer aldı.

Rapora ait bir diğer bulgu ise; kadınların daha "güçlü" liderler olarak ortaya çıkmasına karşın, çaba ve başarıları fark edilmiyor ve bu kapsamda ödüllendirilme yapılmıyor. Raporda ayrıca son 2 yıldır ırk eşitliğine daha fazla odaklanılmasına rağmen, özellikle kadınlar için hala önemli eksiklerin olduğu tespit edildi.

Kadın yöneticiler, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında daha başarılı

Araştırma sonuçlarına göre iş hayatında üst düzey yönetici konumunda bulunan kadınların, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda daha başarılı olduğu belirtildi. Rapor, kıdemli kadın yöneticilerin şirketlerinde; çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı sağlamak için erkeklere göre 2 kat daha fazla zaman ayırdığını gösteriyor.

Rapor, kadın yöneticilerin ekiplerine duygusal destek sağlamada erkek yöneticilere kıyasla yüzde 60 daha iyi olduğunu ortaya koydu. Yine söz konusu raporda kadın yöneticilerin çalışanların iş yükünü yönetmelerine yardımcı olma konusunda erkeklere oranla yüzde 24 oranında daha iyi olduğu belirtildi.

Şirketlerin yüzde 25'i eşitlik ve kapsayıcılık konularını performans süreçlerinde değerlendiriyor

Araştırma sonuçlarına göre; şirketler, çalışanlarının refahının yanı sıra işyerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına önem verdiklerini belirtmelerine rağmen sadece yüzde 25’inin resmi performans inceleme süreçlerinde, bu konulardaki başarılar dikkate alınıp değerlendiriyor.

İşyerinde Kadınlar Raporu’nda konuya ilişkin olarak  "Bu eksiklik, ciddi sonuçlar doğurabilir. Şirketler, bu dönemde; özellikle çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında çok başarılı olan kadın liderlerini, bu nedenle kaybedebilir." ifadelerine yer verildi.