Utanç kararına Yargıtay'dan onama

Yargı, tecavüze uğrayan çocuğun rızası var dedi, 26 sanığın cezasından en az 12.5 yıl sildi…

Utanç kararına Yargıtay'dan onama

Kemal GÖKTAŞ / GAZETE VATAN

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Mardin'de 13 yaşındaki N.Ç'ye tecavüz edilmesi ile ilgili 32 sanıklı davada, yerel mahkemenin "N.Ç'nin sanıklarla rızasıyla birlikte olduğu" yönündeki kararını onadı. Daire bu nedenle, yerel mahkemenin sanıklara en az 10 yıl ceza verilmesini öngören tecavüz suçundan değil, en az 5 yıl ceza öngören "15 yaşından küçük biriyle rızasıyla birlikte olmak" suçundan ceza verilmesini yeterli buldu. Daire aynı gerekçeyle sanıklar hakkındaki "rızasını alarak alıkoymak" suçunun zamanaşımından düşmesi kararlarını da onadı ve böylece 'zorla alıkoymak' suçundan alacakları 5-10 yıl arası hapisten de kurtardı. Yargıtay, 20 sanığa "15 yaşından küçük biriyle rızasıyla birlikte olmak" suçundan verilen cezanın, suçun birden çok kişi tarafından ve muhafaza altındaki çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırılmasının "tartışılması" gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdi. Yargıtay kararı doğrultusunda ceza artırılsa bile, N.Ç'nin rızasının olduğu yönündeki görüş, her bir sanığın en az 12.5 yıl daha az ceza almasını sağlamış oldu.

UTANÇ DAVASI
Mardin ’de 2002 yılında 13 yaşındaki N.Ç ’nin fuhuşa sürüklendiği ve bakire olması nedeniyle, kendisini satan kadınlar tarafından aralarında asker, memur, korucu, muhtar gibi birçok devlet görevlisinin bulunduğu 26 erkekle ters ilişkiye girmeye zorlandığı ortaya çıkmıştı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 yaşındaki N.Ç ’ye tecavüz ederek hayatını karartan sanıklarla ilgili davada sanıklara alt sınırdan ceza vermiş ve iyi hal indirimi yapmıştı. Gerekçeli kararda N.Ç ’nin tecavüzlere karşı koymadığı için “rızası ” olduğunu savunan mahkeme, küçük kızın “her şeyin farkında olduğu ve para kazanmak için fuhuş yaptığını ”iddia etmişti. N.Ç ’nin "isteseydi tecavüzlere karşı koyabileceğini" iddia eden mahkeme, mahkeme, bu gerekçelerle sanıklar için "en az 5 yıl" hapis öngören "15 yaşından küçük biriyle rızasıyla birlikte olmak" suçundan ceza vermişti. Mahkeme kanundaki alt sınırdan ceza vermiş, üstüne bir de iyi hal indirimi yapmıştı. Mahkemenin N.Ç'nin rızası olduğu yönündeki görüşü nedeniyle sanıklar hakkında "reşit olmayan kişiyi zorla alıkoyma" suçlaması yerini "rızasını alarak alıkoymaya" dönmüş, cezası az alan bu suçtan da zamanşamından düşme kararı verilmişti.
Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, N.Ç ’ye bir kez tecavüz eden 13 sanığı, 15 yaşından küçük çocuğun ırzına geçtikleri gerekçesiyle, alt sınırdan 5 yıl hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme, sanıkların cezalarından 6'da 1 oranında iyi hal indirimi yaparak, cezayı 4 yıl 2 aya düşürmüştü. Mahkeme, N.Ç.'ye birden çok defa tecavüz eden 11 sanığa ise 5 yıl 10 ay vermiş ve yine iyi hal indirimi ile cezayı 4 yıl 10 aya düşürmüştü. 18 yaşından küçük bir sanığa 3 yıl 2 ay ceza veren mahkeme, bir sanığı ise eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 1 yıl 4 aya mahkum etmişti. Bütün sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme N.Ç.'yi pazarlayan ve kendileri de fuhuş yapan T.T. ve E.A. isimli iki kadına ise alt sınırdan değil, alt sınırın 1 yıl üzerinde 6 yıl ceza vermiş, daha sonra bu cezayı suçun birden çok kez işlenmesi nedeniyle 9 yıla çıkarmıştı. Mahkeme bu iki kadına iyi hal indirimi de yapmamıştı.

"RIZASI VARDI" GEREKÇESİNE ONAMA
Yargıtay 14. Ceza Dairesi, kararın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, oybirliği ile verdiği kararda, mahkemenin N.Ç'nin tecavüzlere rıza gösterdiği yönündeki gerekçesini onadı. Böylece N.Ç'yle birlikte olan 26 erkek hakkında "tecavüz" suçundan değil "15 yaşından küçük biriyle rızasıyla birlikte olmak" suçundan ceza verilmesi de hukuka uygun bulunmuş oldu. Yargıtay, ayrıca, tüm sanıklara "reşit olmayan mağdureyi alıkoymak" suçundan açılan davaların zamanaşımından düşmesi kararını da onadı. 14. Ceza Dairesi, bu kararını verirken yine mahkemenin N.Ç'nin sanıklarla rızasıyla birlikte olduğu görüşünü yerinde buldu. Daire, N.Ç'nin zorla kaçırıldığına hükmetseydi sanıkların "kaçırma" davası zamanaşımından düşmeyecek ve herbirine ırza geçme suçundan aldıkları cezaya ek olarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecekti.

CEZANIN YARI ORANINDA ARTIRILMASI
Yargıtay N.Ç'ye tecavüz eden 18 sanığa "ırza geçme", onu sanıklara satan 2 kadın hakkındaki "ırza geçmeye iştirak" suçundan verilen cezaların yarı oranında artırılması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdi. Kararda, bu sanıkların N.Ç'yle, onu 'temin eden' iki kadının hazır bulunduğu, aynı zaman ve mekanlarda "cinsel ilişkiye girdikleri" belirtilerek her biri hakkında cezanın artırılmasını düzenleyen eski TCK'nın 417. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının "tartışılması" gerektiği belirtildi. Söz konusu maddede, reşit olmayanlarla cinsel ilişki veya tecavüz suçlarının birden çok kişi tarafından veya muhafaza altındaki çocuğa karşı işlenmesi durumunda cezanın yarısı kadar artırılacağı hükme bağlanıyor.
Yerel mahkemenin, Yargıtay'ın görüşünü yerinde bulması halinde bu artırım "rızayla birlikte olmak" suçundan verilen ceza üzerinden olacağı için artırım 2.5 yılı geçemeyecek. Davada, N.Ç'nin rızası olduğu yönündeki karar olmasaydı sanıkların cezaları en az 5 yıl artacaktı.

3 BERAAT VE 5 MAHKUMİYETE ONAMA
Yargıtay, 3 sanık hakkındaki beraat kararı ile N.Ç'ye yanında başka kimsi olmadan tecacüz eden 5 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını ise onadı. Yargıtay, zamanaşımından düşme yerine beraat kararı verilmesi, ırza geçme yerine "fuhşa teşvik" suçundan zamanaşımı kararı verilmesi, bir sanığa iki yerine bir kez ırza geçme suçundan ceza verilmesi, iki sanık hakkında da bir yerine yerine 2 kez ırza geçme cezası verilmesi, bir kez ırza geçme suçundan mahkum olan bir sanığa bir kez de ırza tasaddi suçundan ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozma kararları verdi.

N.Ç'Yİ DEVLET ARTIK "KORUYAMAYACAK"
Yargıtay kararında N.Ç'nin 18 yaşını doldurması nedeniyle artık SHÇEK'in (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) korumasından faydalanamayacağına dikkat çekildi. Kararda, bu nedenle kurumun davadaki müdahil sıfatının da kaldırıldığı ve kurum avukatlarının sanıklar aleyhine yaptığı temyiz başvurusunun da dikkate alınmadığı belirtildi.

KADIN KURULUŞLARI SAHİP ÇIKMASAYDI SANIKLAR KURTULMUŞ OLACAKTI
SHÇEK'in temyiz talebini bu gerekçeyle reddeden Daire, temyiz incelemesini N.Ç'nin diğer avukatlarının yaptığı temyiz başvurularına dayanarak yaptı. N.Ç'ye SHÇEK dışındaki kadın kuruluşları sahip çıkmasaydı ve avukatlar hukuki yardımda bulunmasaydı sanıkların aleyhine hiçbir karar verilemeyecekti. Bozma kararı nedeniyle yeniden görülecek davada da SHÇEK avukatları N.Ç'nin haklarını savunamayacak.

YORUM EKLE