TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımı protesto edildi

TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımını, torba yasayı, düşük ücret ve esnek çalışma sistemini protesto ettiler...

TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımı protesto edildi

Sosyalist Feminist Kolektif üyesi kadınlar, Çıragan Sarayı önündeki sessiz eylemle TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımını, torba yasayı, düşük ücret ve esnek çalışma sistemini protesto ettiler.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği "Çalışma Hayatında Kadın" konferansı boyunca ellerinde pankartlarla Çırağan Sarayı önünde "sessiz eylem" gerçekleştiren  Sosyalist Feminist Kolektif  üyesi kadınlar, TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımını protesto ettiler.

Cinsiyetçi istihdam politikalarının derinleştirilmesine itirazları oludğunu belirten Sosyalist feministler, konfieransın yapıldığı Çırağan Sarayı önünde toplanarak kadınların istihdamına ilişkin yaklaşımını dile getirme gereği duyduklarını belirttiler.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyer'in toplantıya gelirken yaptığı sözlü davetine itibar etmeyerek ellerinde pankart ve dövizlerle "sesiz eylemlerini" sürdüren Sosyalist Feminist Kolektif üyeleri; bütün kadınların, ücretli çalışıp çalışmamalarına bakılmaksızın ev kadınlığı yaptıkları ve erkeklerden alacaklı oldukları göz önünde tutulmadan oluşturulacak istihdam politikalarının kadınları ezilmekten kurtarmadığı gibi, kadınlar için daha fazla ezilme anlamına geldiğini belirttiler.

"DAHA ÖNCE DAFALARCA UYARDIK"

Hükümet’in TÜSİAD’ın da görüş ve taleplerini dikkate alarak oluşturduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın da kadının ev emeğini görmezden gelerek, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği pekiştirdiğini defalarca dile getirdiklerinini belirten kadınlar, artık bunun sonuçlarınında yaşanmaya başlandığını ifade ederek açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler:

"Son yıllarda kadın istihdamını engellediği gerekçesiyle, 150’den fazla kadın işçinin çalıştığı işyerlerinde kreş açmanın, dışarıdan hizmet alma ile zorunluluktan çıkarılmasını; regl izninin, işkolları sınıflandırmasında yapılan düzenlemeyle kadınların yoğun çalıştığı Tekstil işkolunda kaldırılmasını; kadın istihdamının ev içindeki cinsiyetçi işbölümü düşünülmeden “arttırılmaya” çalışılmasını, kadın istihdamını arttırmaya ilişkin somut örnekler olduğunu düşünüyoruz.

 Kadınların aile içinde çocuk, hasta bakımı ve ev işlerinden sorumlu olduğu varsayılarak, iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma temelinde oluşturulan istihdam politikalarının kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirmekten başka bir sonucu olamaz. TÜSİAD’ın kadınlara öngördüğü ‘güvenceli’ de olsa esnek işlerde çalıştırılmaları, kadınların iş yaşamında eşit koşullarda yer almasını engelleyen ve kadınları düşük ücrete mahkum eden bir yoldur.

Bu yola itirazımız var!
İşverenlerin, işyerlerinde çalıştırdıkları  kadın işçilerin regl, hamilelik gibi özel hallerini dikkate almadan koydukları tuvalete gitme sınırlaması da, bize TÜSİAD’ın kadınlar tarafından değil sermaye tarafından soruna yaklaştığını gösteriyor.

Soruyoruz  bu patronlar TÜSİAD üyesi değil mi?

Dolayısıyla biz, TÜSİAD’ın üzerine çalıştığı kadın istihdamı politikalarının, kadınların ezilmesini ortadan kaldırmak üzerinden değil, TÜSİAD üyesi patronların çıkarları üzerinden geliştirildiğini düşünüyoruz."

İSTİHDAMA EVET TORBA YASAYA HAYIR

Başta TÜSİAD olmak üzere toplantının katılımcılarına ve kamuoyuna  "Çalışmak istiyoruz ama esnek değil!" measajı verilen Sosyalist Feminst Kolektif'in açıklamasında daha sonra şöyle denildi:

"Çalışma hayatında yüzyıllardır erkeklere öncelik tanıyorlar.

İşe başvururken, çalışırken ve mesleki eğitimde pozitif ayrımcılık; ‘erkek işi’ denilen işlerde kadın kotası istiyoruz.

Güvenceli esnekliğe inanmıyoruz! Güvenceli esneklik,  patronlara güvenceli kar bize daha fazla ev işi vaat ediyor.

Torba yasa taslağında istihdamı arttırmak için, bizim için öngörülen ‘çağrı üzerine’, ‘evden’ ve ‘uzaktan’ çalışma’ şekilleri için kimi  sosyal haklar tanınıyor gibi görünse de, bu  çalışma biçimlerinin bizi uzun vadeli iş haklarımızdan mahrum edeceğini biliyoruz. Bu yasayla esnekliğin kural haline getirilmesine ve var olan cinsiyetçi istihdam politikalarının derinleştirilmesine itiraz ediyoruz!

İstihdama evet, esnekliğe hayır,  İstihdama evet, düşük ücrete hayır, İstihdama evet, Torba Yasa’ya hayır diyoruz."

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER