TÜİK: Türkiye'de her 10 kadından 4'ü kendini güvende hissetmiyor

TÜİK verilerine göre okuma yazma bilmeyen kadınlar erkeklerden beş kat fazlayken kadın istihdam oranı da erkeklerin yarısından az

TÜİK: Türkiye'de her 10 kadından 4'ü kendini güvende hissetmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Kadın, 2016" verilerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye’de 2016 yılında, erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi olarak belirlendi. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubunda kadınların lehine değişmektedir. Bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 43,9’unu erkekler, yüzde 56,1’ini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Verilerde, 2015 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olduğu belirtildi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak açıklandı.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN ERKEKLERDEN 5 KAT FAZLA

Verilere göre, Türkiye’de 2015 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5.4 iken bu oran erkeklerde yüzde 1,8, kadınlarda yüzde 9’dur. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19,5 iken bu oran erkeklerde yüzde 23.5, kadınlarda yüzde 15.6. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı yüzde 15,5 olup bu oran erkeklerde yüzde 17,9 kadınlarda ise yüzde 13,1. 

KADIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN YARISINDAN AZ

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 46 olup, bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27,5 oldu.

HER 5 ERKEKTEN 4'Ü KADINLARIN ÇALIŞMASINA ENGEL

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına ise ev içindeki erkeğin çalışmak isteyen kadın üzerindeki baskısı gözler önüne serdi. Verilere göre, kadınların çalışmasını uygun bulanların oranı toplamda yüzde 84,9 olup erkeklerde bu oran yüzde 78,1, kadınlarda yüzde 91,5 oldu. 

KADINLARIN YÜZDE 34,3'Ü İLK EVLİLİKLERİNİN 20-24 YAŞ ARALIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; evlilik deneyimi yaşamış 15 ve daha yukarı yaştaki tüm bireylerin araştırmada beyan ettikleri ilk evlenme yaşları incelendiğinde; Türkiye’de ilk evliliklerin yüzde 37,5 ile en çok 20-24 yaş aralığında yapıldığı görüldü. İlk evliliğini 20-24 yaş aralığında yapan erkeklerin oranı yüzde 41,3 iken bu oran kadınlarda yüzde 34,3 oldu.

'ERKEK İLE KADIN ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ'

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; kadınların yemek pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, ev temizliği ve ütü yapmak gibi sürekliliği olan ev işlerini yaptığı, erkeklerin ise tamir, boya badana, fatura yatırma gibi başlangıcı ve sonu belli olup görünürlüğü fazla olan işleri yaptığı gözlendi.

Türkiye genelinde yemek yapma işini yüzde 91,2 oranında kadınlar yaparken, erkeklerin yemek yapma oranı yüzde 8,8 oldu. Evin boya badana işini yüzde 80,4 oranında erkekler yaparken, kadınlarda bu oran yüzde 19,6 oldu.

'EVLİLİK VE MUTLULUK'

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 61,3 oldu. Erkeklerde mutluluk oranı yüzde 58,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 64,5 oldu. Toplamda evli fertlerin yüzde 64,7’sinin, hiç evlenmemiş fertlerin yüzde 57,3’ünün, eşi ölmüş fertlerin %50,9’unun ve boşanmış fertlerin ise yüzde 32,5’inin mutlu olduğu görüldü.

Evli erkeklerin yüzde 60,8’i, evli kadınların ise yüzde 68,3’ü mutlu olduklarını beyan etti. Hiç evlenmemiş erkeklerin yüzde 54,5’i, hiç evlenmemiş kadınların ise yüzde 62,1’i mutlu iken, boşanmış erkeklerin yüzde 29’u, boşanmış kadınların ise yüzde 35,5’i mutlu olduklarını ifade etti. Eşi ölmüş erkeklerin yüzde 53,1’i, eşi ölmüş kadınların ise yüzde 50,5’inin mutlu olduğu gözlendi.

'HER 10 KADINDAN 4'Ü KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR'

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 26,2 iken bu oran erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda yüzde 37 oldu. Erkeklerin yüzde 71’i, kadınların ise yüzde 47,5’i yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2016 yılında toplamda yüzde 7,9, erkeklerde yüzde 4,5, kadınlarda yüzde 11,2 oldu. Erkeklerin yüzde 86,7’si, kadınların ise yüzde 76’sı evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti. 

KADIN ÖLÜMLERİNDE HASTALIKLAR

Cinsiyete göre ölüm vakalarının nedenleri incelendiğinde kadınlarda ilk sırada yüzde 44,3 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada, yüzde 15,5 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 10,1 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı. Erkeklerde ölüm nedeni sıralaması benzer olup, ilk sırada yüzde 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada, yüzde 23,9 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

KADINLAR SİYASİ ALANLARDA ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ YER ALDI

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 81 yıl sonra bu oran yüzde 14,7'ye yükseldi. Türkiye’de bakan sayısı 2016 yılında 27 olup bunların sadece biri kadın oldu. 2009 yılı yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı oranı yüzde 0,9 iken 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran yüzde 2,9 oldu. Kadın muhtar oranı 2009 yılı yerel seçimlerinde yüzde 2,3 iken 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran yüzde 2 oldu.

TÜİK verilerinin aksine, bir çok kadın örgütünün raporlarına göre, HDP'li kadın vekillerinin tutuklanması ve DBP'li belediye eş başkanlarının da görevden alınıp tutuklanması ile bu oranın çok daha aşağılara seyrediyor. 

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2017, 08:16

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER