Kürt kadınlar barış masasına

Sosyalist Enternasyonal Kadın Bölge Toplantısı İstanbul’da yapıldı…

Kürt kadınlar barış masasına

BDP Kadın Meclisi ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Kadın Bölge Toplantısı açıklanan sonuç bildirgesi ile son buldu. 26 ülkeden delegenin söz aldığı toplantının sonuç bildirgesini Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Başkanı Pia Locatelli açıkladı. Bildirge kürtaj ile diyalog ve müzakere başlıkları altında hazırlandı.

 

Sosyalist Enternasyonal Kadın Bölge Toplantısı sonuç bildirgesinde ulusal ve uluslararası alanda kürtaj yasağına karşı mücadele çağrısı yapıldı. Kadınların diyalog ve müzakere süreçlerinde yeterince yer almadığına ve barış süreci boyunca verdikleri mücadelede baskı, zulüm ve tutuklamalara maruz kaldıklarına dikkat çeken bildirgede, "Tarih boyunca Kürtler, kültürel ayrımcılık, asimilasyon ve şiddet içeren baskılara maruz kaldı. Kürt halkı kendi kimliğini, kültürünü yaşama hakkı istiyor. Bizler Kürt kadınlarını destekliyoruz ve Kürt sorunun barışçıl demokratik şekilde çözülmesi için Kürt kadınlarının sürece dahil edilmesini istiyoruz" çağrısı yapıldı.

 

'KÜRTAJ YASAĞI KADINLARIN ÖLÜM KARARIDIR'

İlk olarak kürtaja ilişkin bildirgeyi okuyan Locatelli, Türkiye’de çok tehlikeli bir süreç yaşandığını AKP'nin kürtaja ilişkin önerilerinin tamamen yasaklamaya yönelik olduğunu söyledi. Kürtaj hakkının kadınların elinden alınmasının bir ölüm kararı olduğuna dikkat çeken Locatelli, "Bu girişim muhafazakar fundamentalist toplum amacı güderek, laik kültürü zarara uğratıyor" dedi. Sosyalist Enternasyonal üyesi kadınlar olarak, kürtajı yasaklamaya çalışan tüm çabaların bir an önce durdurulmasını istediklerini ifade ede Locatelli, "Sosyalist Enternasyonal'e üye olan tüm bölgesel, ulusal, uluslararası kurumları AB ve özellikle sosyalist, sosyal demokrat ülkeler ve sosyalist enternasyonal üyeleri bu yasağa karşı kesin bir duruş almaya davet ediyor" dedi.

 

'KADINLAR BARIŞ SÜREÇLERİNE NADİREN KATILIYOR'

İkinci bildiriyi açıklayan Locatelli, son 18 ayda Ortadoğu'nun çeşitli çatışmalardan etkilendiğini ve Arap baharı ertesinde yepyeni bir panorama ortaya çıktığını ancak uygulanan reformlarda kadınların yeterince söz sahibi olmadıklarını ifade etti. Kadınlara söz verilmediğini ve süreç dışına çıkarıldığını bir kez daha gördüklerini, kadınların barış süreçlerine de nadiren katıldıklarını ifade eden Locatelli, Parlamento'da en fazla kadın milletvekili olan ve bu sayıyı artırmada kararlı olan CHP ve BDP'de bile stratejik karar mekanizmalarında kadınların yeterince mevcut olmadığını söyledi.

 

'KÜRT KADINLARI DİYALOG MASASININ DIŞINDA BIRAKILIYOR'

Locatelli, "Özellikle Kürt kadınlarının dışarıda bırakıldığı bir yer var ki o da barış görüşmelerinin yapıldığı masa. Tarih boyunca Kürtler, kültürel ayrımcılık, asimilasyon ve şiddet içeren baskılara maruz kaldı. Kürt halkı kendi kimliğini, kültürünü yaşama hakkı istiyor. Kürt kadınlarını özgürlük ve demokrasi alanında, barış sürecinde önemli mücadele vermişlerdir. Mücadeleleri boyunca baskı zulüm ve en son tutuklama silsilesinin kurbanı olmuşlardır. Bizler Kürt kadınlarını destekliyoruz ve Kürt sorununun barışçıl demokratik şekilde çözülmesi için Kürt kadınlarının sürece dahil edilmesini istiyoruz. Sosyalist Enternasyonal üye ülkelere, hükümetlere, kuruluşlara herkese 'gelin hep birlikte kadınların siyasi karar mekanizmalara katılımını artıralım, çatışmaların son bulması için, kadınların her türlü kararda daha fazla söz sahibi olmasını sağlayalım' çağrısı yapıyoruz. Kadınların her türlü barış girişimini her seviyede katılımı elzemdir. Çatışmaların demokratik şekilde çözülmesi için barış ve güvenlik olmazsa olmazdır. Bu sonuca varılması için yapıcı diyalog ortamı kurulmalı ve müzakerelere devam edilmeli" dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2012, 02:18
YORUM EKLE