HDP, TDK'nin cinsiyetçi ifadelerini Meclis'e taşıdı

Türk Dil Kurmu'nun cinsiyetçi uygulamaları Meclis gündeminde

HDP, TDK'nin cinsiyetçi ifadelerini Meclis'e taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “Müsait” kelimesinin “kolayca flört edebilen (kadın)”, “kötü kadın” kelimesinin de “orospu” olarak ifade edilmesine ilişkin Meclis’e araştırma önergesi sundu.

Aydoğan tarafından verilen önergede şu ifadelere yer verildi:

“HDP Grubu olarak kadın katliamına dönüşen kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü cinsel, ekonomik ve fiziksel şiddetin nedenlerinin araştırılarak, bu konuda mevcut hukuksal düzenlemelere ve imzalanan uluslararası sözleşmelere işlerlik kazandıracak, gerekli mekanizmaların oluşturulması yönündeki hususların tespit edilip bu yönlü tedbir alınması ve bu konuda kamuoyunun ve meclisin bilgilendirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulmasını talep etmiştik.

“Devletin kendi kurumlarında cinsiyet eşitliği temelinde bir formun aynı zamanda topluma da yayılacağı muhakkaktır. Konuya ilişkin 10 Mart 2015 tarihinde Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sayfasında yer alan güncel sözlükte ‘müsait’ kelimesinin anlamlarından birinin ‘Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen ( kadın )’  şeklinde tanımlanması yine başka bir kelimede ‘Kötü kadın’ kelimesi için ‘o….’ ifadesinin kullanılması, aynı sözlükte ‘kötü adam’ kelimesinin ise ‘Filmlerde izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan ve sonunda çoğu kez yenilen kimse’ şeklinde kullanılması bir kez daha kadına yönelik şiddetin, devlet mekanizmalarınca kullanılan cinsiyetçi söylem sayesinde nasıl meşrulaştırıldığını ortaya koyması açısından önemli ve kayda değerdir.

Önergede şunlar soruldu:

* Bakanlığınıza bağlı bulunmakta olan Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sayfasında ‘müsait’ kelimesinin anlamlarından birinin ‘Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen ( kadın )’ şeklinde tanımlanmasına ilişkin bilginiz bulunmakta mıdır?

* ‘Müsait’ için parantez içinde ‘kadın’ yazılmasının ve ‘Kötü’ için de ‘kötü kadın, ….’  şeklinde kadına yönelik cinsiyetçi tanımın kullanılmasının gerekçesi nedir?

* Toplumsal yaşamda kullanılan ancak kadına şiddeti meşrulaştıran, besleyen cinsiyetçi söylemlerin bilimsel herhangi bir ölçüte tabi tutulmadan Türk Dil Kurumu’nun internet sayfasında yer almasının gerekçesi nedir?

* Bakanlığınızca iddialara ilişkin bir bilgi bulunmamakta ise işbu önergeyi ve basına yansıyan bilgileri ihbar kabul edip, Türk Dil Kurumu gibi bir devlet kurumunun kültürün en önemli öğesi olan, ‘dil’ kavramını kadını dışlayıcı ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıracak biçimde kullanmasının önlenmesi amacıyla cinsiyet eşitliğini ve insan onurunu temel alan bir çalışma başlatacak mısınız?

* Türk Dil Kurumu’nca karşılıkları belirtilen kelimelerin kaçı için verilen örneklerde ‘kadın’a dair cinsiyetçi söylem yer almaktadır?

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2015, 22:37
YORUM EKLE