HDK Kadın Meclisi: 'Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz'

HDK Kadın Meclisi' nden, 'katılın, değiştirelim' çağrısı...

HDK Kadın Meclisi:  'Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz'

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisi, seçim bildirgesinde kadınlar lehine yerel yönetim için dikkat çekici öneriler yer aldı. Buna göre, eş başkanlık sisteminin yanı sıra Kent Kadın Meclisleri, Kadın-Erkek Eşitliği Birimleri kurulacak, kadın bütçesi oluşturulacak.

21. yüzyılı "Kadının Özgürlük Yüzyılı" yapacaklarını vurgulayan HDK Kadın Meclisi, demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir bakışla uygulanacak olan özerk demokratik yerel yönetimler modelinin özünde bir kadın projesi olduğuna dikkat çekti, "Çünkü kadının özgürleşmesi, toplumun özgürleşmesi! Kadının sosyal-siyasal-ekonomik yaşama katılımının ve temsiliyetinin gelişmesi, toplumun demokratikleşmesine öncülük edecek!" dedi.

Seçim bildirgesinde HDK Kadın Meclisi'nin özgün ve özerk örgütlenme modeli ile kadınların gerçek potansiyelini açığa çıkarmayı ve kadın dayanışması ile erkek egemen zihniyete dayanan toplumsal hayatımızı dönüştürmeyi hedeflediği vurgulandı.

Kadın tüm yerel yönetimlere talip olduğu vurgulanan bildirgede, "Biz kadınlar kentleri ve köyleri yönetmeye adayız. Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz. Kentimizi de kendimizi de biz özgürleştireceğiz" vurgusu öne çıktı.

Kentler planlanırken kadınların ihtiyaçlarının göz önünde bulunulmadığı belirtilirken, "Ve şimdi yerel yönetimleri değiştirmek, dönüştürmek; kendimizi de kentlerimizi de özgürleştirmek için sözümüz var" denildi.

HDK Kadın Meclisi'nin seçim bildirgesinde şöyle denildi:

"Biz kadınların ev içi tutsaklığa, aileye, kocaya mahkum edildiği bir kent yerine, kadınlar olarak var olabildiğimiz, kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz, karar mekanizmalarına katılabildiğimiz kentler mümkündür diyoruz.

Demokratik özerk yerel yönetim anlayışımıza uygun yürüteceğimiz seçim çalışmalarında halkın ve kadınların karar alma-uygulama-denetleme aşamalarında yer alması suretiyle doğrudan demokrasinin geliştirilmesi mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kendimiz için ve kentin kaderi hakkında vereceğimiz kararları hayata geçirmesinin yolu, bütün yerel yönetim organlarında eşit temsilden geçmektedir.

HDP olarak seçimlere girilen yerlerde, eşit sayıda kadın adayların gösterilmesi sağlanacak.

Belediye Meclislerinin, İl Genel Meclislerinin ve bütün yerel yönetim organlarının en az yarısının kadınlardan oluşmasını sağlamak için çalışılacak.

Belediye ve il genel meclisleri adayları fermuar sistemi ile oluşturulacak ve seçime girilen her yerde ilk sıra kadın adayların olacak.

Demokratik özerk yerel yönetim anlayışına sahip kadın muhtar adayları desteklenecek."

KENT KADIN MECLİSLERİ

HDK Kadın Meclisi, yereldeki tüm kadınların katılımıyla oluşan Kent Kadın Meclisleri aracılığıyla yerel yönetime doğrudan katılacaklarını duyurdu, "Kadın meclislerinin, kentsel hizmetlerin cinsiyet eşitlikçi temelde örgütlenmesi ve kadınlara ilişkin taleplerin karşılanması için alacağı kararlar, tüm yerel yönetim organları tarafından uygulanmasını sağlayacağız" dedi.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ BİRİMLERİ

Bütün yerel yönetim organlarında, cinsiyet eşitlikçi bütçenin uygulanmasını takip edeceklerini duyuran HDK'li Kadınlar, ayrıca yerel yönetimlerin iç işleyişlerinde cinsiyet eşitlikçi politikaların gerçekleştirilmesi amacıyla Kadın-Erkek Eşitliği Birimleri oluşturulacağını kaydettti.

KADIN BÜTÇESİ

HDK Kadın Meclisi'nin seçim bildirgesinde kadınların eşitsiz konumu nedeniyle pozitif ayrımcılık ilkesinin uygulayacağı vurgulandı, kadın çalışmalarında kullanılmak üzere Kadın Bütçesi ayrılacağını belirtti, "Bu bütçe, yerel yönetim organlarında çalışan kadınların katılımı ile oluşturacağımız Kadın Kurulu tarafından kullanılacak" dedi.

Yerel yönetimlerde yapılacak toplu sözleşmelerde kadına şiddet uygulayan çalışanlara yaptırım içeren hükümlerin yer alması sağlanırken, kadının potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen her türlü tutum ve davranış sergileyen erkeklerin sözleşmelerinin feshedilmesine kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Seçim bildirgesine göre, belediye bünyesinde her türlü istihdamda yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanarak, eşdeğer işe eşit ücret verilecek. Kadınların sadece büro işlerine hapsedilmesi engellenecek, diğer tüm hizmet alanlarında da kadınlar yer alacak."

ÇOK DİLLİ HİZMET

HDK Kadın Meclisi, belediyenin tüm hizmetlerinin çok dilli yapılacağını kaydetti, "Belediyenin tüm hizmetleri çok dilli yapacağız, o kentte yaşayan ya da farklı yerlerden göç ederek veya mülteci olarak kente yerleşen kadınların, kendi dillerini ve kültürel kimliklerini yaşatabilmelerinin olanaklarını yaratacağız. Düzenlenecek etkinliklerle farklı kültürlerin zenginliklerini açığa çıkaracağız" dedi.

Kentlerde kadınlara yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için kentsel güvenliği sağlayacaklarını duyuran HDK Kadın Meclisi, sokak, park ve gezi alanlarının aydınlatılacağını, ücretsiz acil yardım telefonlarını yaygınlaştıracağını, park ve gezi alanlarının kadınların daha rahat kullanabildiği yerler haline gelmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

HDK Kadın Meclisi'nin kadınların da yaşayabildiği kentler için diğer önerileri şöyle:
"Kadınlara, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği farklı olan kişilere karşı her türlü ayrımcılığı engelleyici ve caydırıcı tedbirleri alacağız. Bu konuda eğitimler vereceğiz, hep birlikte öğreneceğiz.

Belediyelerde kadınların ihtiyaç duydukları konularla ilgili olarak danışabilecekleri, taleplerini iletebilecekleri, kadınları ilgili birim veya kurumlara yönlendirecek kadın büroları açacağız.

Mahallelerde açılacak kadın danışma merkezleri ile de ihtiyacı olanlara hukuki, psikolojik, eğitim konularında destek vereceğiz.
Kadınların sosyal/kültürel yaşama katılımdaki eşitsiz konumunu aşmak için, toplu ulaşım, sinema, tiyatro, spor, piknik alanlarından indirimli veya ücretsiz yararlanmasını sağlayacak politikalar geliştireceğiz.

TOPLU YEMEK MERKEZİ VE ÇAMAŞIRHANE

Cinsiyetçi iş bölümünü değiştirilmesi ve özelleşmiş ev işlerinin toplumsallaşması hedefiyle belediyeler ucuz ve hazır tüketilecek halk pazarları, toplu yemek merkezleri ve çamaşırhaneler açacağız.

Ücretsiz çocuk, yaşlı ve engelli gündüz bakım evleri, tam günlük ya da saatlik kreşler, çocuklar için etüt merkezleri açacağız. Ayrıca yaşlılar ve engelliler için ev içi hizmetlerin yürütülmesi konusunda destek hizmeti sunacağız ve aileleri maddi olarak destekleyeceğiz.

Şiddete ve ayrımcılığa karşı kadınları desteklemek üzere yaygın kadın danışma ve dayanışma merkezleri kurulacak. Bunun için ilk adım istasyonları ve kadın sığınakları açılacak, bunlar kadın örgütlerinin denetiminde olacaktır.

Kadınların kent ekonomisine katılımlarını artırmak için kolektif üretimin özendirildiği 'Özgür Kadın Kooperatifleri' kuracağız. Kadınların kendi ürettiklerini 'dolaşıma' sokabilecekleri pazarlar açacağız.

Belediyeler, eğitimi yarıda kalmış kadınların eğitimlerini tamamlamaları için destek verecek, işe alımlarda kadınlara öncelik tanıyacak. Kadınların 'aile bütçesine katkı', 'hobi' ya da 'ek gelir' olarak değil, sosyal güvence kapsamında çalışabilecekleri işlere ulaşabilmelerini sağlama çabası içinde olacak .

Kadınların çabuk ulaşabileceği sağlık merkezlerini yaygınlaştıracağız, bedava sağlık hizmeti vereceğiz. Kocanın mülkünde ve devletin denetiminde olan kadın bedeni üzerindeki zorunlu nüfus planlaması uygulamalarını reddedeceğiz, sağlık hizmetlerini, kadınların bedenleri üzerinde 'karar hakkının' kendilerinde olduğu bilinciyle sunacağız.

Yerel yönetimlerde, son zamanlarda sayısı gittikçe artan ve zor koşullarda yaşamaya mahkum edilen mülteci kadınların ve çocukların sorunlarının çözülmesi için Mülteci Bürosu açacağız. Mültecilerin barınması, sağlık sorunlarının çözülmesi ve çocukların eğitimi için gerekli koşulları hazırlayacağız." 

(ETHA)

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2014, 14:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER