Dünyanın kadın çiftçileri Türkiye'de toplanıyor

Çifti-Sen'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda kadın çiftçileri sorunlarını ve tarım politikaları üzerine çözüm önerilerini sunacak

Dünyanın kadın çiftçileri Türkiye'de toplanıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde çiftçilik yapan kadınlar Türkiye'de toplanıyor.

88 ülkede 183 örgütü bir araya getiren ve 200 milyondan fazla köylü, küçük çiftçi, topraksız üyesi olan La Via Campesina’nın Yarıyıl Konferansı İzmir’in Seferihisar’da 21Şubat 2016’da yapılacak.

Çiftçi-Sen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda dünyanın çeşitli ülkelerinde çiftçilik yapan kadınların katılacağı öğrenildi.

Çiftçi-Sen tarafından yapılan açıklamada şu  şekilde;

Tüm dünyadaki kadınlar köylü tarımını, gıda egemenliğini, toprak, arazi, adalet, eşitlik ve köylü kadın ve erkeklerin haysiyetini savunmak için La Via Campesina bünyesinde 20 yılı aşkındır mücadele ediyoruz.

Mücadele ediyor, çünkü biz La Via Campesinalı kadın çiftçilerin gözünde toprak sırf bir üretim aracı değildir. Aynı zamanda bir yaşam, kültür ve kimlik alanı, duygusal ve ruhsal bir düzlemdir. Bu nedenle toprak bir meta değil, yaşamımızın asli bileşenidir.

Tarım yapma biçimimizi, tohumlarımızı, pazarlarımızı ve gıdamızı kendi bilgimizi, bilimimizi ve teknolojimizi kullanarak korumak ve geliştirmek,

Kültürlerimiz ve yaşam biçimlerimiz için uygun kamusal politika ve programları geliştirmek ve teşvik etmek, köylü üretiminin devamını mümkün kılan kaynakları kullanmak, gıda egemenliğini, köylü erkek ve kadınların haklarını sosyal adalet çerçevesinde tesis etmek istiyoruz.

Bizim politik projemiz saygı, eşitlik, adalet, dayanışma, barış ve özgürlük ilkeleri üzerine kuruludur.  Bu amaç için şu mücadeleyi beraberce veriyoruz:

Örgütlerimiz, ailelerimiz ve toplumuzda şiddet içeren ve cinsiyetçi davranışları ve fiziksel, sözlü, psikolojik agresyonu sona erdirmek için derhal çeşitli pratik tedbirleri hayata geçirmek;

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıp, ayrımcılığı yok etmek;

Kırsal bölgelerdeki her türlü şiddet biçimine karşı tavizsiz biçimde mücadele etmek;

Dünyanın pek çok ülkesinde sosyal hareket ve mücadelelerin suç addedilmesine ve bunlara askeri tedbirler uygulamasına, köylü ve yerlilere karşı kullanılan terörle mücadele yasalarının çıkarılmasına ve bu kesimlerin hukuk adına en ağır suiistimal ve saldırılara maruz kalmasına karşı çıkmak;

Arazilerimizde ve dünyada adalet, eşitlik ve barış için mücadele etme ve seferber olma kararlığımızı ifade etmek;

Topluluklarımızın politik meselelerdeki bilincini yükseltecek ve toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki kültürel bariyerleri kaldıracak eğitim yöntemlerini uygulamak;

Kırdaki kadınların kamusal politika önerilerine ve programlarına hem içeriden hem dışarıdan katılmasını sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için birlikte mücadele ediyoruz.

La Via Campesinalı çiftçi kadınlar birlikte tartışmak ve bilgi paylaşımı yapmak için Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde Seferihisar/Sığacık’ta 21 Şubat 2016’da toplanıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2016, 13:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER