Çocuk istismarcısına hadım geliyor mu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çocuk cinayetleri tasarısını açıkladı...

 Çocuk istismarcısına hadım geliyor mu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çocuk cinayetleri tasarısını açıkladı.

Ceza Hukukunda önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı Meclis'e sunuldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumunda kalacak" dedi. Bozdağ, çocuk tacizcilerine hadım cezasının da düşünülmediğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, cinsel taciz ve cinsel istismarda beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın artırılacağına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Bozdağ, cinsel tacizin (söz atma) suçunun çocuğa işlenmesi halinde verilecek cezanın alt sınırının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını anlattı.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçun çocuklara yönelik işlenmesi halinde 4 yıldan 8 yıla kadar hapis verilecek. Suçun yoğun olarak işlenmesi halinde ise 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Suçun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşmesi halinde ise 16 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Suçun işlenmesini kolaylaştıran bazı faktörler ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edildi. Bunlar, vesayet, kamu görevi, koruyucu aile, kayın hısımlığı, üvey baba, üvey ana, üvey baba, ayrıca yurt ve pansiyon gibi toplu olarak birlikte yaşama zorunluluğu olan yerlerde işlenmesi hali de artırım nedeni kabul edildi. Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar tıbbi tedavi, mağdurun bulunduğu yere yaklaşmamak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmamak gibi tedbirlerden bir veya bir kaçına tabi tutulabilecek.

Cinsel saldırı suçundan hapis cezasına mahkum olanların, koşullu salıverilme süreleri, 2/3 oranından 3/4 oranına çıkarıldı. Çocuklara işlenen suçlardan dolayı ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaklar. Adalet Bakanı Bozdağ, cinsel taciz ve cinsel istismarda beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın artırılacağına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, çocuklara yönelik cinsel suçlarda cezaların artırıldığını belirterek, “Çocuklarımızın öldürülmesi üzerine toplumda çok büyük infial uyandı ve bu konudaki cezaların artırılmasını herkes talep etti. Ancak bizim hukukumuzda çocukların öldürülmesi hali nitelikli öldürmeye giriyor ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. En ağır cezadır, bundan daha ağır ceza yoktur. Bunların infazı adi suçların infazı gibi 3/2 cezasını yattıktan sonra şartla salıvermeden yararlanıyordu. Şimdi mükerrirlere özgü infaz usulünü bunlara getiriyoruz. Bunların infazı terörle ilgili infazdan da daha ağır bir infaza tabi olacaktır. Şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yatırıyor ancak şimdi 39 yıl olacak, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yatıyor şimdi 33 yıl yatacak. Cezalar 9 yıl artmaktadır” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda yapılan müzakereler sonrasında ortaya çıkan tavsiyeler doğrultusunda değişiklik yapılan yargı paketi hakkında basına bilgi veren Adalet Bakanı Bozdağ, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı konusunda Aile Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldığını anlattı. Kanunu tasarısının 72 maddeden oluştuğunu ifade eden Bakan Bozdağ, ceza hukukunda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Basit cinsel fiiller (sarkıntılık) ile daha ağır fiiller (tasaddi) için verilen cezalar arasında makul bir denge kurulduğunu belirten Bozdağ, cezaların kademeli olarak artırıldığını ifade etti. Tasarıya göre, beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın artırılacağına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor ve suçun temel şeklinin cezası artırıyor. Mağdurların özellikle çocukların defalarca örselenmesinin önlenmesi planlanıyor. Bozdağ, “Burada önemli bir değişiklik var beden ve ruh sağlığının bozulması yasa tarafından peşinen kabul edilmekte. Böyle bir saldırıya uğrayanın beden ve ruh sağlığı bozulmuş mudur, bozulmamış mıdır, şeklinde bir bilirkişi incelemesine artık gidilmeyecektir. Daha önce cezaların artırılması için bu gerekçe ortadan kaldırılmakta ama bu gerekçeyle artırılan cezalar temel cezaya yansıtılmaktadır” dedi.

CEZALAR ARTIRILYOR

Düzenleme ile cinsel taciz (söz atma) suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılıyor. Cezanın alt haddi 3 aydan 6 aya çıkarılıyor.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların ani hareketlerle (sarkıntılık) işlenmesi halinde; mağdurun yetişkin olması durumunda 2 yıldan 7 yıla, mağdurun çocuk olması durumunda ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak suçun yoğun hareketlerle (tasaddi) işlenmesi halinde verilecek ceza, mağdurun yetişkin olması durumunda 5 yıldan 10 yıla, çocuk olması durumunda da 8 yıldan 15 yıla çıkarılıyor. Suçun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşmesi halinde; mağdur yetişkinse cezanın 12 yıldan 20 yıla, çocuksa 16 yıldan 20 yıla kadar verilmesi öngörülüyor. Suçun işlenmesini kolaylaştıran bazı faktörler, ağırlaştırıcı sebep olarak kabul ediliyor. Bunlar ise vesayet, kamu görevi, koruyucu aile, kayın hısımlığı, üvey baba, üvey ana, üvey evlat ve evlatlık ilişkisi olarak belirlenmekte ayrıca yurt ve pansiyon gibi toplu olarak birlikte yaşama zorunluluğu olan yerlerde işlenmesi hali de artırım nedeni kabul ediliyor. Bu hallerde verilecek ceza yarı oranında artırılıyor. 15 yaşını bitirmiş çocukların cebir, tehdit ve hile olmaksızın (rıza halinde) cinsel ilişkiye girmesi halinde sanığa verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadar iken, 2 yıldan 5 yıla kadar olacak şekilde artırılıyor.

KREŞ-KANTİN İŞLETEMEYECEK

Ensest ilişkinin cezası 6 aydan 2 yıla kadar iken, 6 yıldan 15 yıla kadar olacak şekilde artırılıyor. Adalet Bakanı Bozdağ, tasarı ile faillerin çocuklardan veya mağdurlardan uzaklaştırıcı bazı hak yoksunlukları ve tedavi yükümlülüğü getirildiğini de açıkladı.

Bozdağ, “Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkûm olanlar; tıbbi tedaviye tabi tutulması, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmamak veya ikamet etmemek, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmamak, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmemek, tedbirlerinden bir veya birkaçına tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda kreş, kantin gibi yerlerde çalışamayacaklar ve okul servisi işletemeyeceklerdir” dedi.

BUNDAN DAHA AĞIR CEZA YOK

Cinsel saldırı suçundan hapis cezasına mahkûm olanların, koşullu salıverilme süreleri 2/3 oranından 3/4 oranına çıkarıldığını belirten Bozdağ, bunun infaz bakımından hapiste kalmayı artıran bir düzenleme olduğunun belirtti. Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanların ise 24 yıl yerine 33 yıl, ceza infaz kurumlarında kalacağını kaydeden Bozdağ, “Bunların infazını mükerrirlere özgü infazın usulüne getirdik. Çocuklarımızın öldürülmesi üzerine toplumda çok büyük infial uyandı ve bu konudaki cezaların artırılmasını herkes talep etti.

Ancak bizim hukukumuzda çocukların öldürülmesi hali nitelikli öldürmeye giriyor ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. En ağır cezadır, bundan daha ağır ceza yoktur. Bunların infazı adi suçların infazı gibi 3/2 cezasını yattıktan sonra şartla salıvermeden yararlanıyordu. Şimdi mükerrirlere özgü infaz usulünü bunlara getiriyoruz. Bunların infazı terörle ilgili infazdan da daha ağır bir infaza tabi olacaktır. Şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yatırıyor ancak şimdi 39 yıl olacak, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yatıyor şimdi 33 yıl yatacak. Cezalar 9 yıl artmaktadır” dedi. (gercekgundem.com)

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2014, 12:52
YORUM EKLE