Avrupa'daki kadın örgütleri: Oylar kadın özgürlükçü partiye! Oylar HDP'ye

Avrupa’daki kadın örgütleri ortak açıklama yaparak seçimlerde HDP'yi destekleyeceklerini açıkladı

Avrupa'daki kadın örgütleri: Oylar kadın özgürlükçü partiye! Oylar HDP'ye

Avrupa’da faaliyet yürüten 50 kadın kurumu yaptıkları ortak açıklama ile HDP'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Avrupa’da faaliyet gösteren 50 kadın kurumu “Oylar kadın özgürlükçü Partiye! Oylar HDP’ye’’ başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Kadın örgütleri yaptıkları ortak açıklamada, ‘’Tüm tarihi boyunca erkeklerin / erkek egemen ideolojilerin iktidar alanı olmuş Türkiye Parlamentosu, yeni seçimlere hazırlanıyor.

Biz Avrupa topraklarına; açlık, yoksulluk, kimliksizleştirme, ötekileştirme, baskı ve şiddet, işkence ve örgütsüzleştirme saldırıları nedeniyle sürülmüş göçmen işçi, emekçi ve aydın kadınlar olarak, kadın kurumları ve örgütleri olarak seçim politikalarını dikkatle izlemekteyiz“ denildi.

Avrupa’daki kadın örgütlerinin yaptığı açıklamada devamla şu hususlara dikkat çekildi:

“Biz Kadınlar; Kadın köleliğini kutsayan gerici, baskıcı, hiçleştirici, ötekileştirici, tekleştirici ve köleleştirici politikaların karşısındayız! Ataerkil, gerici, şoven, faşist bir dikta yönetimi ve başkanlık sistemi istemiyoruz!

Biz Kadınlar; Eğitim alanlarının, cinsiyetçi, erkek egemen politika ve değerlerle yoğrulmuş nesiller yetiştiren mekanlara dönüşmesini istemiyoruz!

Biz Kadınlar; "Hamile kadınların sokağa çıkması terbiyesizlik", "kadınların kahkaha atması iffetsizlik" "kadınların iş istemesi işsizlik yaratıyor" diyen, kadınların en önemli işlerinin çocuk yetiştirmek, evin hizmetini görmek olduğunu telkin eden köleleştirici politikaları reddediyoruz!

Biz Kadınlar; Kadın bedenine müdahale edilmesine, kadın yaşamına yönelik sayısız baskı ve kurallar dizisine, erkek egemen yasalara ve ahlak kaidelerine, kadına yönelik şiddeti yüzde 1400 oranında arttıran ve her gün 5 kadının öldürülmesinin koşullarını yaratan bir sistem istemiyoruz!

Biz Kadınlar; Ev içi emeğimizi hiçe sayan, çalışma yaşamında ucuz iş gücü olarak gören, örgütlenme, sendikalaşma, politika yapma ve söz söyleme haklarımıza saldıran bir sistem istemiyoruz!

Biz Kadınlar; EŞİT, ÖZGÜR, ADİL ve ONURLU YENİ BİR YAŞAM İSTİYORUZ!..

 Yeni Yaşamın Adresi; HDP'dir!

HDP: Emeğin ve ezilenlerin kurtuluşu için; özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden güçlerin birliğinden oluşmuş tek partidir.

HDP: Yaşamın insanlaşması olarak kabul edeceğimiz, kadınlara her alanda (evde, sokakta, kamusal alanlarda, politik ve örgütsel alanlarda, çalışma yaşamı ve yönetim mekanizmalarında) pozitif ayrımcılık uygulayan, eşit temsili sağlamış, kadın yaşamının özgürleşme alanlarını temel görev edinmiş tek partidir.

HDP: Merkezden yerel örgütlere kadar her örgütlenmede Eş Başkanlık ve ve eşit temsiliyet sistemiyle siyasette eşit temsilin sağlanmasını zorunluluk haline getiren ve uygulayan tek partidir.

HDP: Erkek egemen sisteme, politika ve uygulamalara, kadına yönelik şiddetin bütün biçimlerine karşı mücadele eden, kadın cinayetlerinin sonlanması, can güvenliğinin sağlanması için mücadele eden, "Kadına yönelik cinsel şiddetin tanınması ve soruşturulmasında kadın beyanı esastır" ilkesini savunan tek partidir.

HDP: Kadın işçi ve emekçilerin eşit işe eşit ücret talebini sahiplenen, çalışma yaşamında kadınlara yönelik engellerin kaldırılması, eşitsizliklerin aşılması için mücadele içerisinde olan tek partidir.

HDP: Kadınların ev içi emeğinin görünür kılınmasını önemseyen, ev emekçisi kadınların sosyal haklarını kazanması için mücadele eden tek partidir.

HDP: Kamu hizmetlerini, kadınların ihtiyaçlarını önceleyerek yapan, kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesiyle hizmet veren tek partidir.

HDP: Tüm yönetimlere kadınların doğrudan müdahale etmesini sağlayan ve kendisini Kadın Meclislerinin denetimine açık tutan tek partidir.

HDP: Tüm cinsiyetçi kural ve sınırları reddeden, kadının eşit, özgür ve saygın bir kimlik olarak toplumda yer bulması için mücadele eden tek partidir.

HDP: "Her toplum kadınların özgürlüğü kadar özgürdür" politikasını temel şiar edinmiş tek partidir.

HDP: Kürt sorununun, barışçı, demokratik, eşit haklara ve gönüllü birliğe dayalı çözümünü, eşit ve özgür yurttaşlık hukukunu savunan tek partidir!

HDP: Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevi, Hıristiyan, Musevi, Ezidi gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültür grupları üzerindeki baskıların kaldırılmasını, halklara ve inançlara eşit yurttaşlık hakkı ve özgürlüğün tanınmasını isteyen tek partidir.

HDP: Homofobi ve transfobinin olmadığı, insanların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle öldürülmediği, ayrımcılığa uğramadığı eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşamı savunan tek partidir!

HDP: Otoriter, antidemokratik, bürokratik ve cinsiyetçi devlet anlayışının son bulmasını sağlayacak, çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal varoluştur.

HDP: Halkın doğrudan kendini yönettiği, etnik, dinsel, cinsel ve ulusal ayrımların olmadığı, farklılıklarını özgürce ve gururla ifade ettiği, işçi ve emekçilerin, ezilen ve sömürülenlerin gelecekleri hakkında söz, yetki ve karar sahibi olduğu YENİ YAŞAM çağrısıdır!

Köleliği reddeden tüm kadınları; "Yeni Yaşam" çizgisi etrafında birleşmeye, sandıkları eşitlik ve özgürlük kürsülerimiz olarak kullanmaya çağırıyoruz!..

 İMZACI KURUMLAR

TJK-E (Tevgera Jinen Kurd- Ewropa), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Avrupa Alevi Kadınlar Birliği, Yeni Kadın, Berivan Ezidi Kadın Meclisi, Yaşam evi Kadın Komisyonu, Belçika Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Fatma Binici, Demokratik Alevi Federasyonu Kadın Bileşeni, Ceni Kadın Barış Bürosu, Uluslararası Kürt Kadın Hareketi Temsilciliği, Liege Ronahi Kadın Meclisi, Anvers Slava Kadın Meclisi, Zürih Beritan Kadın Meclisi, Luzern Arin Mirkan Kadın Meclisi, St.Gallen Asrın Deniz Kadın Meclisi, Winterthur Arjin Garzan Kadın Komünü, Basel Ronahi Kadın Meclisi, Weil am Rhein Arin Mirxan Kadın Komünü, Solothurn Pınar Kadın Meclisi, Arau Rojbin Kadın Komünü, Bern Mizgin Kadın Meclisi, Biel Arin Mirxan Kadın Komünü, Den Haag  Ronahi Kadın Meclisi, Amsterdam Rojbin Kadın Meclisi, Arnhem Fatos Sağlamgöz Kadın Meclisi, Danimarka Kürt Kadın Derneği, Stockholm Amara Kadın Meclisi, Londra Roj Kadın Meclisi, Marsilya Arin Mirxan Kadın Meclisi, Evry Çiçek Botan Kadın Meclisi, Paris Zin Kadın Derneği, Viyana Avesta Kadın Derneği, Kıbrıs Kürt Kadın İnisiyatifi, Sydney ve Melbron Kürt Kadın İnisiyatifi, Toronto Kürt Kadın Derneği, Berlin Destan Kadın Meclisi, Hamburg Rojbin Kadın Meclisi, Hannover Ronahi Kadın Meclisi, Esslingen Arin Kadın Meclisi, Freiburg Arin Kadın Komünü, Frankfurt Amara Kadın Meclisi, Darmstad Sara Kadın Meclisi, Giessen Bercem Kadın Meclisi, Bonn Sara Kadın Meclisi, Köln Viyan Kadın Meclisi, Dortmund Rozerin Kadın Meclisi, Aachen Deniz Fırat Kadın Meclisi, Leverkusen Nucan Kadın Meclisi, Wuppertal Viyan Kadın Meclisi, Hagen Fidan Kadın Meclisi.

Kaynak: ANF

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2015, 16:58
YORUM EKLE