Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çeşitli dönemlerde açıklanan verilerinden derlenen ‘kadın‘ araştırmasına cinsiyetler arasındaki istihdam farkı gayet net. Ayrıca kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işe katılım oranı da artıyor.

TÜİK İstatistiklerle Kadın 2021 verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki oransal dengeyse kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,2.

KADIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 26,3

Verilerde kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. 2020’de Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8. Bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerdeyse yüzde 59,8.

Yönetici pozisyonundaki kadın oranıysa sadece yüzde 19,3. 2012 yılında bu oran yüzde 14,4 olarak ölçülmüştü.

En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 22,1 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2008’de 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı yüzde 7,6, erkeklerin oranı yüzde 12,1 iken 2020’de kadınlarda yüzde 19,9, erkeklerde yüzde 24,4.

EĞİTİM ARTTIKÇA İŞE KATILIM ARTTI

Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldığı görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 12,4. Bu oran lise altı eğitimli kadınlarda yüzde 24,1, lise mezunu kadınlarda yüzde 29,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda yüzde 37, yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 65,6.

2021 yıl sonu itibarıyla 582 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 101, erkek milletvekili sayısı 481. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007’de yüzde 9,1, 2021’de yüzde 17,4.

Araştırmadan diğer öne çıkanlar:

2021 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 25 iken bu oran kadınlarda yüzde 35,5, erkeklerde yüzde 14,2.

2020 yılında kadınların yüzde 39,8’inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evlenirken, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranıysa yüzde 15,4.

Resmi olarak ilk evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,4. Erkeklerinkiyse 28,1.