Türkiye ekonomisinin bozulma süreci içerisinde olduğuna dikkat çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye ekonomisinde, kalıcı bir toparlanma sağlayacak kurumsal ortamın kaybolduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşun, JCR Eurasia Rating’in Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmesi şöyle: 

OHAL HIRPALADI 

Türkiye ekonomisinde, kalıcı bir toparlanma sağlayacak, yatırımcılara yön işareti sunacak ve kapsayıcı bir ekonomik program oluşturacak kurumsal ortam kaybolmuştur. Küresel ekonomilerdeki toparlanma Türkiye ekonomisi için geçerli değildir. Türkiye ekonomisi bozulma süreci içerisindedir. 

Kamusal alanda, siyasi ve ekonomik kurumların gücü, kalitesi ve hizmet üretme kapasitelerinde yaşanan zayıflama süreci devam ediyor. Güven ve güvenlik ortamlarının endişeli yapısı yatırımcılar nezdindeki iyimserliği engellemektedir.

Ekonomik, sosyal ve hukuki alanlardaki yapısal reformların gerçekleştirilememesi büyümeyi uzun vadede geçmişte görülen ortalamasının altına düşürecektir. Öngörülebilirlik artırılmadan, Hükümetin ekonomik yavaşlamaya karşı aldığı önlem paketlerinin, uzun vadeli yapısal sonuçlar üretmesi mümkün değildir. Ayrıca bu önlemler genel ekonomik dengeleri bozma riski de taşımaktadır.

Hukuksal alanlarda OHAL süreci boyunca görülen uygulamaların, ülke yönetim gücünde ve yatırımcı güveninde sebep olduğu erezyon, içeride ve uluslararası arena nezdinde Türkiye’nin yatırım atmosferini oldukça hırpalamıştır.

Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikalarında geçici uygulamalara yönelmemesi gerekir. OHAL koşullarına göre uyarlanıp şekillendirilen sıra dışı para politikası, Türkiye ekonomisinde faiz ve kurun birlikte enflasyonu beslediği garip bir duruma sebep olmaktadır. Zira, doğrudan faiz artırma özgürlüğü kalmamış bir merkez bankası fiyat istikrarına odaklanamaz.

İŞSİZLİK ÖNEMLİ SORUN

Türk Lirası’nın değerindeki oynaklık, yükselen enflasyon ve dış talepteki eksenin Türkiye dışına kaymaya başlaması, büyüme üzerinde var olan baskıların daha da artmasına sebep olmaktadır. Hem arz hem talep yönünden ekonomi dengelerindeki bozulmalar kritik eşik seviyelerine yaklaşmış durumdadır.

Döviz rezervlerinin koruyucu gücündeki zayıflamanın sürmesi ve işsizliğin tüm ekonomik ve sosyal dengeleri tehdit edecek seviyelere gelmiş olması Türkiye ekonomisinin güncel ve önemli problemleridir.

İSTİKRARSIZLIK SÜRECEK 

Bütçe dengelerindeki bozulma eğiliminin devam etmesi, borç yönetimine sağladığı derin manevra kapasitesini ve kredi notuna destek sağlayan önemli bir tamponun gücünü giderek azaltmaktadır. Büyük kamu projeleri için dövize endeksli olarak verilen gelir garantileri bütçe dengelerini bozabilecek önemli risk unsurudur. Kamu harcamalarındaki şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin giderek azalması da mali disiplini aşındırmaktadır.

 Uzun zamandır süren siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik hali, sonuç ne çıkarsa çıksın referandum sonrasına da sarkacak.