Metehan Ud / Demokrat Haber İzmir

İzmir Bornova'da inşaatı devam eden Folkart Incity Projesi'ne ait imar planları yerel mahkeme tarafından iptal edilirken Danıştay Folkart lehine karar verdi. Ancak iki mahkeme arasındaki 6 aylık sürede Folkart imarsız bir şekilde kaba inşaatı tamamladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi mahkemede Folkart'ın lehine taraf oldu.

Kamuoyunda AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve rant projeleri ile pek çok kez gündeme gelen Sancak Ailesine ait olan Folkart Şirketi'nin İzmir Bornova'daki Incity Projesi'nin imar planları TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri tarafından yargıya taşınmış ve yerel mahkeme parsele özel imar plan değişikliğini iptal etmişti.

Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusu parsel değişikliğinin parçacıl olmasının imar mevzuatına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığına kanaat getirdi. Kararda "Alanda yaşayacak nüfusun gereksinimi olan sosyal ve kültürel tesis alanları ile teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, imar planı değişikliğinin kamu yararı içermediği, bölgeye ilişkin yapılan parçacıl bir planlama kararı olduğu saptanarak, bölgenin konut ve ticaret alanı olarak belirlenmesinin bölgedeki nüfus ve ulaşım yoğunluğunu artıracağı öngörülmüştür" denildi.

ODALARIN İTİRAZI DİNLENMEDİ

Folkart'ın talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 Ekim ayı meclis toplantısında, Bornova Kazım Dirik Mahallesi 358 ada 155 parseldeki taşınmazın 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' planlarını 'Ticaret Konut Alanı' olarak değiştirilmesine karar verdi. Belediye meclisinin kararına odalar itiraz etse de planlar onaylandı.

YÜZDE 94 ORANINDA YAPILAŞMA

Plan değişikliği ile birlikte 16 bin 613 metrekarelik alana 513 bin 442 metrekarelik inşaat izni verildi. Alana yapılması planlanan Folkart Incity Projesi biri 28 katlı olmak üzere toplam 8 blok, 700 daire ve 42 ticari konuttan oluşuyor. Proje ayrıca yüzde 94 oranında yapılaşma getiriyor.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞVURUYU REDDETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi, bir kez daha Folkart'ın yanında yer alarak yerel mahkemenin kararını önce İzmir Bölge İdare Mahkemesine taşıyarak iptalini istedi ancak davaya bakan daire iddiaları yetersiz bularak istinaf başvurusunu reddetti.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN TALEBİNE RAĞMEN BOZDU

Dosya son olarak Danıştay'a gitti. Danıştay da tetkik hakiminin temyizin reddi konusunda talebine rağmen yerel idare mahkemenin kararını bozdu. Danıştay, yerel idare mahkemenin ve bilirkişi raporlarının aksine planları mevzuata uygun buldu. Dosya, karar verilmek üzere bölge idare mahkemesine idari dava dairesine gönderildi. Alanın geleceğini bölge idare mahkemesinin vereceği karar belirleyecek. Odalar karara karşı itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Ancak İzmir İdare Mahkemesi'nin 2018 Eylül ayında verdiği karar ile Danıştay'ın Mart ayı içinde verdiği karar arasındaki 6 aylık süreçte hukuk işletilmedi, proje plansız bir şekilde yükseldi. Folkart yönetimi Incity Projesi'nin inşaatını durdurmadığı gibi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi de şantiye alanını mühürlemedi. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, projenin kaba inşaatının tamamlandığını duyurdu.