Hükümetin kadro vaadine belediye çalışanlarının dahil edilmemiş olması İzmir'de protesto edildi

Hükümetin kadro vaadine belediye çalışanlarının dahil edilmemiş olmasına İzmir’den tepki geldi. DİSK'e bağlı Genel İş İzmir Şubeleri kadro hakkının genişletilerek belediye işçilerinin de dahil edilmesi için yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakma eylemi kent genelinde otobüsler haricinde etkisini gösterdi.

Öğleden sonra iş bırakan işçiler kent merkezinde toplanmaya başlandı. Sendikalar çeşitli kollardan alana yürüyüşler yaparak geldi. Genel İş 2 Nolu üyesi İZENERJİ işçileri Pasaport tarafında toplanarak 'Kamuda Çalışan Herkese Koşulsız Şartsız Gerçek Kadro Verilsin' ve 'OHAL Kaldırılsın KHKlar İptal Edilsin' pankartları ile alana girdi. Emniyet yürüyüş kollarında slogan atılmaması konusunda uyardı ancak ışçiler bu yasağa uymadı. Genel İş 3 Nolu İZELMAN üyeleri de Hilton önünde toplanarak alana yürüdü. 

Alanda 'Sözünüzü Tutun Gerçek Kadro', 'Şirket Değil Kadro', 'Siz de Fedekarlık Yapın Kadro Verin', '4-D Kadrosu İstiyoruz', 'Emekçileri Bölmeyin' 'Ayrımsız Şartsız Kadro', 'İşçilerin Unuduyla Oynamayın' yazan dövizler taşındı. Eyleme İzmir KESK, TMMOB, EMEP, CHP, HDP ve kitle örgütleri üyeleri de katıldı. 

İşçilere seslenen Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan konunun sendikalarla müzakare edilmediğini ve taşeron işçilerin yıllardır süren kadro beklentisi günlük siyasete konu edildiğini belirtti. Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarıldığını da ifade eden Çalışkan " Belediye hizmetlerinde çalışan yaklaşık 500 bin işçi kamu istihdamının güvencesi dışına atılarak yine güvencesizliğe ve belirsiz çalışma koşulları ile belirsiz bir geleceğe mahkum edilmişlerdir" dedi.

İşçilerin belediye işverenlerinin insafına da bırakıldığını ekleyen Çalışkan şunları söyledi "Yine bu açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idarelerde işçilere kadro verileceği; belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kadrosuz bırakıldığı; kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin ise düzenlemede kendilerine hiç yer bulamadıkları anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi de göz ardı edilmiş olacaktır. Hükümet’ten başlıca talebimiz kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek merkez-yerel demeden kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile belediye iktisadi teşekkülü işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır".

Gözden kaçırmayın

Musa Piroğlu: İşçi hareketinin barış mücadelesiyle birleşmesi çok önemli Musa Piroğlu: İşçi hareketinin barış mücadelesiyle birleşmesi çok önemli

Merkezi yönetim kurumlarındaki taşeron şirket işçileri 657/4-d kapsamına alınma sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine de değinen Çalışkan " merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz.Bu yapılmazsa bize kamudaki taşeron işçiler arasında neden ayrım yapıldığını sorgulamak kalır" dedi.

Kaynak: Evrensel