Metehan Ud / Demokrat Haber İzmir

İzmir Karabağlar'da mahalle dernekleri ve 325 yurttaş bakanlığın kentsel dönüşüm dayatmasına karşı bir kez daha plan iptal davası açtı.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planları da mahkemelik oldu.

Dönüşümün 2. etabı olarak adlandırılan Bahriye Uçok Mahalleleri ile Salih Omurtak Mahallelerine kapsayan bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına karşı mahalle dernekleri ve mahalleliler dava açtı. Salihomurtak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği, Limontepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği, Uzundere Mahallesi Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği, Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği ve 325 mahalleli planların iptalini istedi.

Dava dilekçesinde planların şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek "Dava konusu planların kent bütünü üst ölçekli planların koyduğu karar ve hükümler ile ilke ve esaslara uymadığı; genel yerleşmeler sistemini, yoğunluk desenini ve açık alan sistemini tamamen bozan bir niteliğe sahip olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve ilgili mevzuat hükümlerine uymadığı görülmektedir. Dava konusu planlarla; kamu yararına aykırı olarak, üst ölçek planın bütünlük ilkesini ve ulaşım-yeşil sistem dengelerini bozan bir idari işlem tesis edilmiştir. Bu durum hukuka ve imar mevzuatına aykırı olduğu gibi şehircilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde; planlama tekniklerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına da uygun değildir" denildi. Dilekçede planlarda yetersiz sosyal donatı alanı planlandığı da ifade ediliyor.

'KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZİ ORTADAN KALDIRACAK'

Planlarda katılım ilkesinin işletilmediğinin dile getirildiği dilekçede "Dava konusu planlar uzun yıllardır üzerinde yerleşik olduğumuz, komşuluk oluşturduğumuz mahalle üzerinde yapılmış olmasına rağmen yerleşimcilerin katılımı yönetmeliğin gerektirdiği düzeyde bile sağlanmamıştır. Aynı zamanda mevcut nüfusun üzerinde bir nüfusu bölgeye çeken planlarla, yapılacak fazla konutların nasıl kullanılacağına dair bir açıklama da yoktur. Dava konusu planlar mevcut haliyle haklarımızı belirsizliğe sürüklediği gibi mahalleli ve komşu olma halimizi de ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmıştır. Dava konusu planlar “Riskli Alan” için hazırlanmış olmasına rağmen 6306 sayılı kanundaki, planlarla birlikte kentsel tasarım projelerinin de hazırlanacağı yönündeki açık hükme bağlanan biçimde planlar ile “Kentsel Tasarım Projesi” birlikte hazırlanmamış, duyurulmamıştır" ifadelerine yer verildi.

PLAN NELER GETİRİYOR?

Toplamda 77.4 hektarlık alanı kapsayan planlar yoğunluklu yapılaşma getiriyor. Yapılaşma oranı 2.4’e yükselirken binalar için yükseklik sınırlaması bulunmuyor. Bölgedeki yapılaşma ile 2-3 katlı iken bu yeni planlarla birlikte 20 kata çıkabilecek ve site tipi bir yapılaşma getirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde gecekonduların yerine 15-20 katlı bina yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirmişti.

NÜFUS 10 BİNDEN 28 BİNE ÇIKACAK

Planların yüzde 70’i konut ve ticaret alanı olarak ayrılırken yine geriye kalanın önemli kısmı ise yol ve otopark. Planların hayata geçirilmesi durumunda 8 bin 842 konut ve 462 ticari birim yapılabilecek. Her iki mahallenin nüfusu şu anda 10 bin iken yeni planlarda bu 28 bini aşıyor. 2 kata kadar yakın bir yoğunluk eklenecek. Ayrıca planlarda belirlenen eğitim, sağlık tesisi, sosyal tesis, yeşil alan oranları ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre çok düşük kalıyor. Yönetmelikte kişi başı 10 metrekare olması gerekirken bu oran planlarda 1 bile değil. Kişi başı düşen eğitim alanı 1.75 olması gerekirken bu oran 0.37, kişi başı düşen sağlık alanı ise 1.5 olması gerekirken 0.24.