İzmir Barosu Başkanlığı, İzmir’in Karaburun ilçesinde MHP ilçe başkanını tutuklamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden hakimin sürgün edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Savcı ve yargıcın verdikleri karar nedeniyle, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan Siverek’e geçici görevle gönderilmesine tepki gösteren İzmir Barosu, Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) “Yargı Sahiden Bağımsızmış!” başlıklı bir yazı gönderdi.

Baro, yazı ekine de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ekledi.

Baro tarafından HSK’ye gönderilen yazı ise şöyle:

YARGI SAHİDEN BAĞIMSIZMIŞ!

HAKİM VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

Sayın Kurul Üyeleri;

Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle 26 Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

Anayasa’nın 138. maddesine atfen “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.” mi demiştiniz açıklamada; hatırlıyor musunuz?

Bir de “Kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.” diye de parmak sallamayı ihmal etmemiştiniz sanki.

Anlaşılan o ki, bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanını tutuklamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 138 işlemiyor olmalı.

Bir hakim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp verdikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e geçici görevle ve derhal başlama talimatıyla göndermiş olmanızın da hakim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bulursunuz muhakkak.

Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak için kullandığınız Anayasa’nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

Biz, ekte hakim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa’nın tam metnini belki elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız yargı adına hicap duyduğumuzu da bilmelisiniz.