İsveç’te geçtiğimiz yıl polise bildirilen nefret suçlarının bir önceki yıla kıyasla % 7 oranında artarak 5490’a yükseldiği bildirildi. Bu alanda en fazla artış gösteren suç türü ise yüzde 18 oranı ile dini motifli nefret suçları. Özellikle Yahudi ve Müslümanlara karşı işlenen suçlarda belirgin bir artış görülüyor.

 

Suçluluğu Önleme Konseyi (BRA)tarafından yapılan açıklamaya göre nefret suçlarının yüzde 70’inden fazlasını ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan suçlar oluşturuyor. 2011 yılı içinde ırkçılık motifli 3490 suçun polise bildirildiği belirtiliyor. En olağan nefret suçunun ise yüzde 43 oranıyla tehdit, rahatsız ve taciz etme biçiminde işlendiği görülüyor. Fiziki şiddete maruz kalanların oranı ise yüzde 18. En fazla fiziki şiddete uğrayanlar ise Afrikalılar ve eşcinseller.

 

Nefret suçlarının genellikle cadde, meydan ve park gibi açık alanlarda işlendiği belirtiliyor. İnternet aracılığı ile işlenen nefret suçlarında da belirgin bir artış olduğu belirlenirken, işyerleri ve konutlarda işlenen nefret suçlarında ise azalma olduğu görülüyor.

 

Ancak BRA pek çok kişinin işlenen nefret suçlarını polise bildirmediği düşüncesinde. BRA’nun ülke genelinde yaptığı “Ulusal Esenlik Araştırması” 2010 yılı içinde 81 bin göçmen ve 19 bin eşcinselin nefretten kaynaklanan suçlara maruz kaldığını ortaya koymuştu.

 

Araştırmalar nefret suçu işleyenlerin sadece küçük bir bölümünün cezaya çarptırıldığını gösteriyor. Savcı ve hakimlerin nefret suçları hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyimleri olmadığı için pek çok davanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtiliyor.

 

MURAT KUSEYRİ / ANF / STOCKHOLM