HDP, koalisyon görüşmeleri çerçevesinde kendilerini ziyaret eden AKP heyetine, "Demokrasi", "Barış" ve "Adalet" gibi 3 temel ilkesel başlık altında toplanan ve 15 temel maddeden oluşan bir dosya sundu.

Eşbaşkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder ve Zeynep Karaman'ın AKP heyetine sunduğu dosyada, HDP koalisyona bakışını yansıtan ve Türkiye'nin demokratikleşmesini öngören başlıkları sıraladı.

Sunulan dosyada Türkiye toplumunun 25. dönem parlamentosundan temel beklentiler ve HDP'nin ilkesel yaklaşımları olduğu belirtildi.

3 temel başlık altında hazırlanan 15 maddelik dosya şöyle:

DEMOKRASİ

*Sivil, kadın özgürlükçü, demokratik, cinsiyet eşitlikçi, ekolojik ve sosyal çerçeveyi esas alan yeni bir anayasanın yapılması, Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerinin kısıtlanması.

*İç Güvenlik Yasası'nın ve Terörle Mücadele Yasası'nın yürürlükten kaldırılması.

*Siyasi Partiler Kanunu'nun demokratikleştirilmesi ve seçim barajının kaldırılması.

*Yargı reformunun, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetecek şekilde yapılması.

*Gösteri hakkı, ifade özgürlüğü, sendikal özgürlükler ve basın özgürlüğünün teminat altına alınması.

*Taşeron sistemine son verilmesi, asgari ücret ve emeklilik maaşlarının arttırılarak emeklilik yaşının düşürülmesi, iş güvenliği ve iş güvencesinin sağlanması, ataması yapılmayan öğretmenlerin bir an önce atanması.

*Nükleer santral projeleri ile doğa katliamlarına yol açan HES ve termik santral projelerinin askıya alınması.

ADALET

*Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ciddiyetle soruşturulması.

*Suriye'ye yasadışı silah sevkiyatının araştırılması ve soruşturulması.

*Roboski katliamının sorumluların tespiti ve cezalandırılması için soruşturmanın tekrar açılması.

*Gezi ve Kobanê direnişi sırasında katledilen yurttaşlarımızın gerçek faillerinin tespiti ve cezalandırılmalarının sağlanması.

*Kadına yönelik her türlü şiddetin ve kadın katliamlarının önüne geçilmesi için acil ve gerçekçi tedbirler geliştirilmesi, nefret söyleminin ağır ceza kapsamına alınması, Kadın Bakanlığı'nın kurulması.

*Soma ve Ermenek işçi katliamlarının her düzeyde soruşturulması ve sorumluluğu olan herkesin cezalandırılması.

BARIŞ

*Kürt sorununun çözümünde açık, şeffaf, Parlamento'nun denetiminde, gözlemci heyetlerin dâhliyle müzakere sürecinin işletilmesi.

*Müzakere sürecinde muhatapların özgür koşullarda ve eşit imkânlarla görüşmeyi sürdürebilmesinin teminat altına alınması.

*Tahkim edilmiş çift taraflı ateşkesin hayata geçirilmesi, hasta tutsakların serbest kalacakları koşulların sağlanması.

*Hakikat ve Geçmişle Yüzleşme Komisyonu'nun Parlamento bünyesinde kurulması.

*Suriye ve Irak başta olmak üzere IŞİD vb. grupların Türkiye üzerinden elde ettiği her türlü desteğin kesilmesi, bu gruplara karşı etkili önlemlerin geliştirilmesi.

*Suriye'de bütün halklar ve inanç grupları ile eşit temelde ilişki kurulması, Suriye'nin iç barışına ve demokratikleşme sürecine aktif destek sunulması.