Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davalardan 26’sının duruşmaları Haziran’da görülecek. Danıştay'da 7, 14 ve 23 Haziran’da görülecek duruşmaların ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, 7 Haziran’da görülecek ikinci duruşmaya çağrı yaptı.

Kararın iptali talebiyle açılan duruşmalardan 10’u 28 Nisan’da Danıştay 10'uncu Dairesi’nde görülmüştü.

Savcı mütalaasında TBMM'nin onayına bağlı bir uluslararası sözleşmenin kaldırılmasının da, yine TBMM'nin tasarrufuyla mümkün olabileceği belirtilmişti.

Mütalaada ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen sözleşmenin onayına ilişkin kanunun TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmamış olması ve Cumhurbaşkanı kararı alınmadan önce, sözleşmenin sona erdirilmesine dair TBMM'den yeni bir kanun çıkartılmamış olması nedeniyle, yetkide ve usulde parallelik ilkesi uyarınca hukuka uygun olmadığı görüşüne yer verilmişti.