TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde işsizlik oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğin yüzde 11.4’ünden geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde, ülkemizde 15 yaşın üzerindeki kişilerde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak, yüzde 10.6’ya geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.9 iken kadınlarda yüzde 13.9 olarak tahmin edildi.

'BOTAŞ doğalgaza zam hazırlığında' 'BOTAŞ doğalgaza zam hazırlığında'

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47.7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puanlık artış ile yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.7, kadınlarda ise yüzde 35.3 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0.4 puanlık azalış ile yüzde 20.3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17.1, kadınlarda ise yüzde 26.3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5.9'u inşaat, yüzde 56.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.6 olarak tahmin edildi.