Isıl işlem bir malzemenin mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla iç yapısını değiştirmek ve kullanacağı işleme uygun hale getirmek için belirli bir sıcaklık uygulanarak bir dizi ısıtma ve soğutma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Isıl işlem ile metal malzemelere yeni özelliklerin katılması mümkündür.

Isıl işlemden geçen metaller genel olarak sertlik ve mukavemet gibi özelliklerini daha güçlü hale getirilebilir. Isıl işlem sırasında metaller belirli bir sıcaklıkta tavlanarak çeşitli işlemlere tabii tutulur. Bu işlemlerin ardından metalin mevcut sıcaklığı korunur. Isıl işlem özellikleri açısından tavlama ve sertleştirme olarak iki gruba ayrılabilmektedir.

Sementasyon: Sementasyon ya da karbürizasyon en eski yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sementasyon, karbon oranı düşük olan çelik malzeme yüzeyine katı, sıvı ya da gaz ortam içerisinde karbon verilmesi işlemidir. Sementasyon işleminde östenit sıcaklığına kadar ısıtılan parça istenilen sertlik derecesine göre yüksek sıcaklıkta belirli bir süre tutulur. Daha sonra uygun bir sertleştirme ortamında sertleştirme uygulanır. Sertleştirme işleminin ardından gerilim giderme ve meneviş işlemleri uygulanmaktadır. Karbonca zengin aşınmaya dayanıklı bir yapı elde edilir.

Karbonitrasyon: Bu işlem kolay işlenen ve az maliyetli düşük karbonlu çeliklere nitrasyon sıcaklığından yüksek sementasyondan ise düşük sıcaklıkta uygulanan yüzey sertleştirme işlemi olarak tanımlanmaktadır. İşlem sırasında malzemenin yüzeyine azot ve karbon atomları gönderilir. Düşük alaşımlı çeliklerin yüzey sertliğini artırarak aşınma direncine katkı sağlar.

Gerilim Giderme: Malzemenin mevcut sertliğini değiştirmeden malzeme içerisinde meydana gelen gerilimlerin giderilmesi ısıl işlemidir. Tüm metaller endüstri uygulamaları sırasında talaşlı imalat veya konvansiyonel olmayan işleme tekniklerinin ardından gerilim giderme işlemine gereksinim duyarlar.

Nitrasyon: Azotun çelik yüzeyine difüzyonunun ardından malzemenin yüzey kısmında aşınma direncinin yüksek olduğu sert bir tabaka meydana gelir. Çelik malzemelerin nitrasyon yeteneği bulunmaktadır. Nitrasyon çeliklerinin çoğunda korozyon direnci ve yorulma dayanımı artırır.

Borlama: Borlama ısıl işlemi, bor atomlarının metal yüzeyine difüzyonuyla malzeme yüzeyinin güçlendirildiği termokimyasal yüzey sertleştirme işlemidir. Borlama metal ve alaşım yüzeylerinde sertlik, aşınma dirence ve korozyon direncini artırır.

Oksidasyon: Üç farklı sıcaklıkta yapılabilen oksidasyon işleminde temel amaç malzeme yüzeyinde kontrollü bir oksidasyon filmi oluşturmaktadır. Sıklıkla nitrasyon ve nitrokarbürizasyon sonrası uygulanarak malzemeye korozyon direnci kazandırılmaktadır.

Kriyojenik İşlem: Oda sıcaklığında tamamlanan ısıl işlem sürecinin devamadır. Kriyojenik işlemde amaç düşük sıcaklıklara ulaşılarak martenzitik dönüşümün devamını sağlamaktır. Kalıntı östenit miktarının mümkün olduğunca azaltılmasıdır.

Isıl işlem firmaları arayışındaysanız, deneyimli ekibiyle hizmet veren Alpha Metalurji aracılığıyla ısıl işlem ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için https://www.aht.com.tr/anasayfa/  adresini ziyaret edebilirsiniz.