Ziraat Bankası'nın 1.6 milyar dolar kredisini alan Virgin Adaları'ndaki şirket Turkcell iddiası

'Şirket yabancıya gitmesin diye verdik'

Ziraat Bankası'nın 1.6 milyar dolar kredisini alan Virgin Adaları'ndaki şirket Turkcell iddiası

Ziraat Bankası’nın uzun süre tahsil edemediği 1.6 milyar dolar krediyi alan Virgin Adaları’ndaki şirket Turkcell çıktı. Sayıştay, Ziraat Bankası’nın vergi cenneti olarak bilinen British Virgin Adaları’nda kurulan bir şirkete 2014 yılında 1 milyar 636 milyon 770 bin 735 dolar (Bugünkü kurlarla yaklaşık 12 milyar lira) kredi verdiğini açıklamıştı. Sayıştay raporunda kredi taksitlerinin ödenmediğini bilgisi yer alyordu.

"Ekim ayında tahsil edildi"

Sözcü’nün haberine göre Ziraat Bankası yönetimi krediyi Çukurova Grubu’na, Turkcell İletişim A.Ş.’deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla verdiklerini, bu sayede Turkcell’in çoğunluk hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’nda kaldığını savundu. Bankadan şu açıklama yapıldı:

“Bahsi geçen tutardaki kredi, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Söz konusu kredi genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin önemli varlıklarından olan Turkcell'deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır. Hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir.”

Sayıştay, krediye teminat olarak 1 milyar 636 milyon dolar değerinde hissenin rehin alındığını, firmanın kredi borcunu telekomünikasyon şirketinin temettü dağıtımı yoluyla ödeyeceğini etmişti. Ancak Sayıştay’a göre temettü gelirleri ve gelir beklentileriyle kredi geri ödeme planları arasında nakit akım uyumu yoktu. Sayıştay, sadece temettü gelirleriyle devasa borcun ödenemeyeceği, alacağın tahsil edilebilmesi için alternatif bulunması gerektiğini belirtti.

Sayıştay raporunda, 2019 yılı itibarıyla Ziraat Bankası’nın yakın izlemede takip ettiği riskli kredilerinin (İkinci grup krediler) 4’te 1’inin tek başına bu firmaya ait olduğu belirtildi.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Sayın Basın Mensubu,

Yayınınızda yer alan “Ziraat Bankası’nın Virgin Adaları’nda 1,6 milyar dolar kredi verdiği firma” haberini üzülerek okuduk. Haberin başlığında ve içeriğinde kullandığınız ifadeler habere konu olan kredinin “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanıldığı” algısı oluşturmakta ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu kredi, Ziraat Bankası tarafından 8 Ocak 2020 tarihinde kamuya yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Şirketimizden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliği haiz Çukurova Grubu tarafından kullanılmış olup konuyla ilgili Şirketimiz Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin herhangi bir dahli ve tasarrufu söz konusu değildir.

Haberin başlığı ve haberde kullanılan ifadeler, anılan kredinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye verildiği algısını oluşturmaktadır. Keza kredinin şirketimiz tarafından kullanılmış gibi gösterilmesi, kamuoyunu ve paydaşlarımızı yanıltmakta, gerek Borsa İstanbul’da ve gerekse New York Borsası NYSE’de halka açık olan ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission - “SEC”), Borsa İstanbul ve NYSE nezdinde rapor ve bildirimlerini şeffaflıkla paylaşan şirketimize, ülkemizin milli bir değeri olan Turkcell markasına maddi ve manevi zarar vermektedir.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı gerek yukarıda yaptığımız açıklamalar ve gerekse mezkûr krediyi kullandıran bankanın yaptığı açıklamalar ile sabittir. Bu itibarla alenen ve bilerek, yanıltıcı ve yanlış bir haber yaparak gerek Şirketimizin itibarına zarar veren ve gerekse halka açık bir Şirket olması hasebiyle yatırımcıları yanıltarak zararlarına sebep olabilecek bu haberin, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtme gereği duyuyor, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, ivedilikle ve aynı mecralar üzerinden düzeltilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla

Turkcell Grubu

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 18:31

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER