Ömer İbrahimoğlu / Demokrat Haber

İşçi Emekçi Birliği, düşük ücretler, büyük zamlar ve sendikal engellere karşı İstanbul Mecidiyeköy’de “Bıçak kemikte! Çare işçi ve emekçilerin birleşik mücadelesinde” sloganıyla basın açıklaması düzenledi. 1 Mayıs için birleşik mücadele çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasını İşçi Emekçi Birliği adına Deniz Bakır okudu. Açıklamada “Krizi biz yaratmadık faturasını biz ödemeyeceğiz. Fabrikalarda, meydanlarda mücadeleyi örgütleyeceğiz” denildi.

IMG_20220403_160214

İşçi Emekçi Birliği isteklerini 6 maddeyle şöyle sıraladı:

*Tüm çalışanların ve emeklilerin maaşlarının, alım gücü esas alınarak gerçek enflasyona göre artırılması.

*Madde 25/2 [Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş sözleşmesini (haklı nedenle ve derhal) sona erdirme hakkı] kaldırılması, işten atmaların yasaklanması.

*Herkese iş ve gelir güvencesinin sağlanması.

*Sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin kaldırılması.

*Temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri çekilmesi.

*Doğalgaz, elektrik, su, iletişimin insani ihtiyaç oranında karşılanması için, birleşik mücadeleyi büyütelim.

İEB nedir?

İşçi Emekçi Birliği, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir basın toplantısında kuruluşunu ilan etmişti. Birliğin kuruluşunda, “4. Vardiya İşçi Dayanışması, Birleşik İşçi Hareketi, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Birleşik İşçi Kurultayı, Birleşik İşçi Zemini (BİZ), DEV TEKSTİL, Devrimci İşçiler, Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), İstanbul KHK’lılar Platformu, İşçinin Kendi Partisi (İKEP), İşçi Hareketi Koordinasyonu, Kaldıraç, Komünist İşçi Hareketi (Söz ve Eylem Dergisi), Kırmızı Gazete, Proleter Devrimci Duruş, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Tüm Otomotiv Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), Yeni Dünya İçin Çağrı” kurumları yer almıştı.