Twitter ne zaman serbest olacak?

Bilişim hukukçusu avukat Ekin Gönenç, Twitter'a erişimi engellemesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi...

Twitter ne zaman serbest olacak?

Elif Akgül / Bianet

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) Twitter’a erişimi engellemesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararını değerlendiren bilişim hukukçusu avukat Ekin Gönenç yasaya göre kararın 15 gün içinde yazılması gerektiğini söyledi. Buna göre Twitter en kötü ihtimalle 45 gün içinde açılmak zorunda.

Bugün de açılabilir, 15 gün sonra da

Gönenç, bundan sonraki hukuki süreci şöyle özetledi:

* Yürütmeyi durdurma kararı acil verilmesi gereken kararlardan olduğu için yasaya göre 15 gün içinde kararın yazılması gerekiyor. Bu süre diğer kararlarda iki aylık bir dönem.

* Karar ancak yazıldıktan sonra TİB kararı en geç 30 gün içinde uygulamak zorunda. Bu durumda en kötü ihtimalle Twitter 45 gün sonra erişime açılmalı. Ancak mahkeme bunu bir günde de yazabilir.

* Twitter’a erişim engeli kalktığında da Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesine gerek kalmaz, çünkü hak ihlali ortadan kalkar.

TİB İTİRAZ EDEBİLİR

* Karar yazıldıktan sonra TİB’in mahkeme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak itiraz etse dahi konuyla ilgili bir karar çıkana kadar Twitter’a erişim engellenemez.

* TİB İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına itiraz edebilir. Ancak kendisine başvuru olmadığı sürece “hak ihlali” gerekçesiyle itirazda bulunamaz.

İYUK NE DİYOR?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre;

* 27. maddenin 9. fıkrasına göre: Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır.

* 28. maddenin 1. fıkrasına göre: Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

BASIN KONSEYİ: KARAR HEMEN UYGULANSIN

Basın Konseyi de bugün mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaparak kararın geciktirilmeden uygulanmasını istedi. Basın Konseyi’nin açıklaması şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği'nin twitter.com adresine erişimin tamamen engellenmesine yönelik bir yargı kararı olmadan, siteye erişimi engelleyen TİB'e açtığı dava üzerine Ankara İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının hiç vakit geçirmeksizin hayata geçirilmesini istiyoruz.

“TİB ve Başbakan'ı, mahkemece verilen kararın uygulaması için göreve çağırıyoruz.

“Kararın derhal uygulanmasını çok önemsiyoruz.  Çünkü son günlerde uluslararası çapta Türkiye üzerine zihinlerde başlatılan yargılamanın ancak bu şekilde sonlanacağına inanıyoruz. Onurumuzun böylece korunmuş olacağını umuyor, haberleşme özgürlüğümüzü geri istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Ankara 15. İdare Mahkemesi bugün Twitter’ın eirşime engellemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Biz yargı kararlarına uyarız çünkü anayasa bunu emrediyor. Yargı kararlarını beğenmiyor olabiliriz ama uyarız. Dolayısıyla bu karar gerçekse, gerekçesiyle yazılmışsa, tebliğ de yapılmışsa bundan sonra TİB'in yapacağı işler bellidir” açıklaması yaptı.

Anayasa Mahkemesi ise İdare Mahkemesi’nin kararının ardından ön inceleme yaptıktan sonra başvuruyla ilgili görüşmeyi başka bir tarihe bırakmaya karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2014, 15:13
YORUM EKLE