Adalet Bakanlığı, Mayıs 2019’da açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi” kapsamında ikinci bir yargı paketi olarak değerlendirilen “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” için 25 Aralık’ta Ankara’da çalıştay düzenleyecek.

Amors News'in haberine göre çalıştay için aralarında İnsan Hakların Derneği (İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) gibi insan hakları alanlarında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerine de davet gönderildi. Davet gönderilen kurumlar ise bakanlığın bir süredir benzer toplantılara sadece “katılımcı” olarak çağrıldıkları ve önerilerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmama kararı aldı. 

Davette, İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlanması sürecinin paydaşların katılımıyla yürütüldüğü ifade edilerek, bu kapsamda çeşitli çalıştaylar ve toplantılar yapılarak, ilgili tarafların konuya ilişkin görüş ve önerilerinin alındığı kaydedildi. Bu kapsamda bakanlık ve kamu kurumlarının temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, gazeteciler, aydınlar, akademisyenler ve ilgili diğer tüm paydaşların katılımı ile “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı” yapılacağı belirtildi.

Söz konusu çalıştayda, “Yaşam Hakkı ve Kötü Muamele ve Etkili Soruşturma”, “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı”, “Adil Yargılanma Hakkı”, “Özel Hayat, Din ve Vicdan İfade Özgürlüğü”, “Serbest Seçim ve Nitelikli Haklar”, “Mülkiyet Hakkı; Çalışma Hayatı ve Sendikal Örgütlenme” başlıkları altında çalışma grupları oluşturulacağı bildirildi.

Ancak davet gönderilen kurumlar ise bakanlığın bir süredir benzer toplantılara sadece “katılımcı” olarak çağrıldıkları ve önerilerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmama kararı aldı. Toplantıya katılmama kararı alanlar arasında THİV de bulunurken, İHD’nin toplantıya katılacağı ve belirlenen konu başlıklarında öneriler sunacağı öğrenildi.