İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, tıp mezunlarının doktor olmadan önce ettiği Hipokrat Yemini'ni değiştireceklerini söyledi.

Kızılay gerekçe olarak 'sapkınlık' dedi.

Sakarya Üniversitesi'nin ardından bir üniversite daha 'sapkınlık' iddiasıyla Hipokrat Yemini'ni değiştiriyor.

Yeni Akit’e konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay; cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına dair sözlerin yemin metninden çıkarılacağını ifade etti.

Toplum ve aile değerlerini korumak amacıyla ve cinsel yönelim gibi ifadelerin yer almaması için yemin metinlerinin Üniversite Senatosu’nun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını“ söyleyen Kızılay şöyle devam etti:

Yemin metnindeki cinsel yönelim ifadesi buraya bilinçli olarak, gereksiz yere sokuşturulmuştur. Tümüyle toplum ve aile değerlerimizi aşındırmaya hatta tahrip etmeye yönelik girişim olarak değerlendiriyorum.