DİSK Bank-Sen tarafından yapılan açıklamada “ING Grubu, çalışanlarına uyguladığı baskıda girişimciliği, yenilikçiliği ve yaratıcılığı hız kesmeden devam ettirmektedir” denildi.

 

Bank-Sen tarafından, ‘İnsanların onurlu bir hayat sürmelerinde temel standartlarını insan haklarının oluşturduğunu’ belirten ING Grubu’nun, binlerce çalışanına uyguladığı insanlık dışı yaptırımlar ile sınıfta kaldığı iddia edildi.

 

Bank-Sen yaşananları şöyle sıraladı:

“ING Grubu, zorla ya da zorunlu çalıştırmanın hiçbir şeklini kullanmayacağını iddia etse de çalışanları uzun mesai saatlerine maruz kalmakta ve mesai ücretleri ödenmemektedir. ING Grup, kar oranlarını günden güne arttırmakta; reklam ve tanıtıma büyük bütçeler ayırmaktadır. Bu bütçelerden kısıntıya gitmeyen ING, kar amacı ile çalışanların anayasal hakkı olan bir saatlik yemek molasına göz dikmiş ve mola saatini düşürmüştür. Performans havuzu denilen bir sistemle değerlendirmeye tabi tutulan ING çalışanları ulaşılması zor hedefleri yakalamak için baskıya maruz bırakılmıştır. Gerçekleştirilemeyen hedeflerle baş başa bırakılan çalışanlar yöneticilerin inisiyatifinde zamsız ve primsiz çalıştırılmakta, sözlü ve yazılı baskıya uğramakta ya da haksız işten çıkarmalarla karşılaşmaktadırlar.”

 

ING Grup emekçilerini sermayenin insanlık dışı uygulamalarına ve anayasal haklarını gasp etme teşebbüslerine karşı boyun eğmemeye çağıran Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANK-SEN); karşı karşıya kalacakları mağduriyetlere gerek hukuki gerekse kamuoyu oluşturma düzeyinde her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

 

Deniz Güneş / Demokrat Haber İstanbul