Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ın 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Vehbi Koç Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açtı.

Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın haberine göre, İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi ve tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etti.

HÂKİM TEDBİR TALEBİNİ KABUL ETTİ

İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, hâkim tedbir talebini kabul etti. Dava aynı mahkemede görülmeye devam edilecek.

1967’de İnan Kıraç ile evlenen Suna Kıraç, 2000 yılında ALS hastalığına yakalandı. Rahatsızlığının ilk yıllarında holdingdeki görevlerini sürdüren Kıraç, hastalığının ağırlaşmasıyla aktif iş hayatından çekildi ve evinde tedavi görmeye başladı. Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de 79 yaşında hayatını kaybetti.

Suna Kıraç, rahatsızlanmasından yıllar önce 8 Temmuz 1992 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesini Kadıköy 4. Noterliği’nde 6074 yevmiye numarası ile kayıt altına aldırdı.  Vefatının ardından 7 Ekim 2020’de “atanmış mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle” vasiyetname İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

SUNA KIRAÇ'IN VASİYETİ NEYDİ?

İnan Kıraç’ın dava konusu ettiği vasiyetnamede şu ifadeler yer alıyordu:

“Bundan evvelki bütün vasiyetnamelerimden rücu ediyorum. Hepsi hükümsüz. Terekemde zuhur edecek Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’deki hisselerimin tamamını kızım İpek Kıraç’a bırakıyorum. Terekemde zuhur edecek diğer bütün değerler yasal esaslara göre kanuni mirasçılarıma intikal edecektir. Son arzularım budur.”

Mahkeme, bir gün sonra 7 Ekim 2020’de verdiği kararla “Mirasçıların İnan ve İpek Kıraç olduğunu, süresi içinde itiraza uğramamış olduğu anlaşıldığından kararın kesinleştiği” belirtildi. Ayrıca “İpek Kıraç’ın atanmış mirasçısı olduğu, hak sahibi başkaca atanmış mirasçı olmadığı ve ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklı kalmak üzere işbu mirasçılık belgesi verilmesine karar verildiği” ifade edildi.

AVUKATLAR HANGİ GEREKÇELERİ SUNDU?

İnan Kıraç’ın avukatları Mehmet İpek, Ulaş Özkan, Mertcan İpek, Deniz Onat Karagülle ve Begüm Sıla Burak, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne verdikleri dilekçede, öncelikle Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konmasını, ardından İpek Kıraç adına düzenlenmiş atanmış mirasçılık belgesinin iptaliyle söz konusu hisselerin yüzde 75’inin İpek Kıraç, yüzde 25’inin İnan Kıraç’ın mülkiyetine geçecek şekilde mirasçılık belgesi düzenlenmesini talep etti.

Avukatların sunduğu gerekçelerden bazıları şöyle:

*Huzurdaki dava ile iptali istenen atanmış mirasçılık belgesi hukuki dayanaktan yoksundur ve okunan vasiyetname içeriğine de aykırıdır. Türk Medeni Kanunu’nun “Mirasçı Atama” başlıklı 516. maddesi “Miras bırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir. Bir kişinin mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf mirasçı ataması sayılır” hükmünü içermektedir.

* Vasiyetnamenin açılması sonrasında düzenlenen mirasçılık belgesinde, hatalı olarak mirasçılardan İpek Kıraç’ın tek atanmış mirasçı olduğu iddia olunmuştur. Ancak İpek Kıraç tüm tereke üzerinde hak sahibi olarak atanmamıştır, tereke üzerinde İpek Kıraç’ın 3/4, İnan Kıraç’ın ise 1/4 miras hakkı bulunmaktadır.

*Yalnızca Temel Ticaret ve Yatırım AŞ hisseleri okunan vasiyetname ile İpek Kıraç’a bırakılmıştır. Muris Suna Kıraç’ın terekesi tespit olunmamış olsa da, Suna Kıraç’ın terekesinde anılan şirket dışında Türkiye’nin ve dünyanın en büyük şirketlerinden Koç Holding AŞ’deki iştiraklerinin hisseleri, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları bulunduğu izahtan varestedir.

*Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin değeri göz önüne alındığında İpek Kıraç’ın vasiyetname alacağının tenfizini talep etmesi durumunda, müvekkilimiz İnan Kıraç’ın 1/4’lük saklı payının zedeleneceği izahtan varestedir. Vasiyetnamenin tenfizinin talep edilmesi halinde, müvekkilimiz tarafından tenkis def’i ileri sürülebilecektir.

 TEMEL TİCARET VE YATIRIM AŞ’NİN DEĞERİ

1937’de Vehbi Koç tarafından kurulan Temel Ticaret ve Yatırım AŞ, aslında Koç Holding’in sahibi olan şirket. KAP’a bildirilen 30 Eylül 2022 tarihli son faaliyet raporuna göre Koç Holding’in yüzde 43.65 hissesi Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’ye ait. Sahibi olduğu A grubu imtiyazlı hisseler kanalıyla Temel Ticaret ve Yatırım AŞ, Koç Holding’de yüzde 55.55 oranında oy hakkına sahip.

Mahkemeye sunulan belgelere göre vefat tarihinde Suna Kıraç’ın Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’de yüzde 20.13 hissesi bulunuyordu. Şirketin diğer hissedarları ise Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç ile merhum Mustafa Koç’un mirasçıları olan eşi Caroline Koç ile çocukları Esra ve Aylin Koç.

Çarşamba günü öğleden sonraki borsa değerlerine göre Koç Holding’in piyasa değeri 203 milyar TL. Bunun yüzde 43.65’i olan 88.7 milyar TL değerindeki hisseler Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’ye ait. Suna Kıraç’ın miras bıraktığı yüzde 20.13 oranındaki Temel Ticaret ve Yatırım payı içinde sadece Koç Holding hisselerinin değeri yaklaşık 17.7 milyar TL’yi buluyor.

Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin Arçelik’teki yüzde 2.75 (2.12 milyar TL), Ford Otosan’daki yüzde 0.67 paylarıyla (1.19 milyar TL) birlikte diğer grup şirketlerindeki azınlık hisseleri ile menkul ve gayrimenkulleri hesaba katıldığında Suna Kıraç’ın şirketteki yüzde 20.13 payınının değerinin daha da yüksek olduğu belirtiliyor.

Sadece Koç Holding, Arçelik ve Ford Otosan’daki ortaklıklarının değeri 18.5 milyar lirayı bulan Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’deki hisseler İnan ve İpek Kıraç arasında kanunun öngördüğü şekilde paylaşılsaydı, bugünkü değerlerle İpek Kıraç’ın payına 13 milyar 875 milyon TL, İnan Kıraç’ın payına ise 4 milyar 625 milyon TL düşecekti.