Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin yayımladığı Madde IV olağan raporunda para politikasının mevcut duruşunun daha fazla gevşetilmemesi gerektiğini belirtirken, enflasyonun ise 2016 ve 2017'de yüzde 8 civarında kalmasını beklendiği belirtildi.

Uluslararası Para Fonu'ndan bir heyet olağan Madde IV görüşmeleri kapsamında 19-31 Ekim arasında Türkiye'yi ziyaret etmiş heyet İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileri Ankara'da ise resmi temaslarda bulunmuştu.

IMF raporunda, "Türk ekonomisi bugüne kadar birçok şoka karşı dayanıklılık gösterdi ancak artan politik belirsizlik, turizm gelirlerindeki sert düşüş ve yüksek şirket borçluluğu ekonomiye zarar veriyor... Mevcut para politikası duruşu ekonominin yavaşladığı dönemde enflasyonu sınırlama ihtiyacını dengeliyor, bu duruş daha fazla gevşeme yapılmadan korunmalı" denildi.

Raporda, büyümenin 2015'teki yüzde 4 seviyelerinden bu yıl yüzde 2.9'a gerilemesinin beklendiğine de dikkat çekilirken işsizliğinde artacağı yönünde görüş verildi.

Enflasyonun yüzde 5 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğinin de belirtildiği raporda, asgari ücret artışlarının da etkisiyle enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 8 civarında seyredeceği öngörüldü.

Kamu mali politikalarında hükümetin "bilinçli" olarak gerçekleştirmeyi planladığı gevşeme adımlarını için "yerinde" değerlendirmesi yapan IMF, bu politikalara mutlaka kredibilitesi yüksek orta vadeli bir konsolidasyon planının eşlik etmesinin ise önemli olacağını belirtti.

Raporda TCMB'nin net rezervlerini artırma yönünde uygulamakta olduğu politikaların ise korunması gerektiğine dikkat çekilirken, diğer taraftan ise kur riskinin azaltılması adına makroihtiyati tedbirlerin ise kuvvetlendirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtildi.