Uluslararası Para Fonu (IMF), 2008 finansal krizinin etkilerinin 10 yıl geçmesine rağmen üretimden, doğum oranlarına kadar birçok alanda hala sürdüğüne işaret etti.

IMF, 8-12 Ekim arasında Endonezya'da düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun analitik bölümlerini yayımladı.

'2008 Finansal Krizinden 10 Yıl Sonra Küresel Ekonomik Toparlanma' başlıklı bölümde, Amerikalı finans devi Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan krizin bugüne etkileri incelenirken, ortalama kamu borcu-gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranının kriz sonrasında yüzde 36'dan yüzde 52'ye yükseldiği vurgulandı.

'24 ÜLKENİN YÜZDE 85'İNDE GSYH HALA 2009 ÖNCESİNE KIYASLA DAHA DÜŞÜK'

Ayrıca, özellikle gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının bilançolarının varlık alım programları nedeniyle kriz öncesine kıyasla 3-4 kat arttığına işaret edilen raporda, "2007-2008 yılları arasında 18'i gelişmiş olmak üzere 24 ülke bankacılık krizleri yaşadı. Bu grubun yüzde 85'inde GSYH, 2008 krizinden 10 yıl sonra halen 2009 öncesine kıyasla daha düşük" tespiti yer aldı.

Rapordaki bir diğer tespit ise "2007-2008 yılları arasında bankacılık krizi yaşamayan ekonomilerin de yüzde 60'ında GSYH, finansal kriz öncesine göre daha düşük" oldu.

Üretim seviyelerinin yanı sıra sermaye birikimi ve yatırımların da krizin etkilerinden hala kurtulamadığına işaret edilen raporda, 2008 finansal krizinin doğum oranları ve göçmenlik gibi ekonomi harici alanları da etkilediği vurgulandı. Rapora göre, kriz sonrasında gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve göçmen girişi azaldı.